WITD: Inspektorzy na motocyklach w akcji

WITD: Inspektorzy na motocyklach w akcji

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

W dniu 2 lipca 2013r. inspektorzy na motocyklach z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali, a następnie doprowadzili na punkt kontrolny przystosowany do ważenia samochodów, pojazd członowy należący do przewoźnika polskiego, przewożący wióry z drewna.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, że kontrolowany kierowca nie rejestrował za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.
Za powyższe naruszenie na kierowcę został nałożony mandat karny kredytowany w kwocie 2000 złotych. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 5000 złotych.

Ponadto dokonano ważenia pojazdu. Okazało się, że poruszający się zespól pojazdów w chwili zatrzymania ważył 44,5 tony. Przekroczona została dopuszczalna masa całkowita o 4,5 tony. Stwierdzono także przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi nienapędowej o 4 tony. Także i za to naruszenie wobec przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne za przejazd po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez odpowiedniego zezwolenia, które jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 złotych.

Warto zaznaczyć, że kierowca okazał do kontroli dokument przewozowy "WZ" oraz wydruk z wagi niezgodny z rzeczywistością.


4trucks.pl / WITD Białystok

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL