WITD: Liczne naruszenia w przewozie towarów niebezpiecznych

WITD: Liczne naruszenia w przewozie towarów niebezpiecznych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

W dniu 20 czerwca 2013 roku inspektorzy WITD z Krakowa wspólnie z funkcjonariuszami policji KMP w Krakowie przeprowadzili kontrolę drogową pojazdu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych przewożący 18 000l paliwa UN 1202.

Podczas kontroli stwierdzono:
- niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne,
- niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR lub ADN,
- dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR,
- nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR,
- niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych odpowiednio w ADR lub ADN,
- przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, o którym mowa w pkt 2 lub 3 albo bez dokumentu przewozowego,
- wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji.

Ze względu na stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary na łączną kwotę 10 450 zł. Jednocześnie informujemy, że ITD przeprowadziło już wcześniej kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy, gdzie stwierdzono liczne naruszenia na łączną kwotę w wysokości 16 400zł.


4trucks.pl / WITD Kraków

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL