Ograniczenia w ruchu letnim

Ograniczenia w ruchu letnim

Zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczn-wychowawczych w szkołach:

- od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
- od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
- od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę,

oraz w dniach:
- 14 sierpnia 2013 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,
- 15 sierpnia 2013 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL