Fuszerka w warsztacie samochodowym - nie daj się!

Fuszerka w warsztacie samochodowym - nie daj się!

Oto koszmar każdego kierowcy - oddajesz swój samochód do serwisu samochodowego licząc na przegląd lub naprawę usterek.

Jednak kiedy odbierasz swój pojazd czeka cię nieprzyjemna niespodzianka - samochód nie został naprawiony. Ba! Jest nawet w gorszym stanie niż przed wizytą w serwisie. Co wtedy?

Największym sprzymierzeńcem kierowcy jest szczególna ostrożność. Nie tylko w trakcie prowadzenia auta, ale też wtedy kiedy przychodzi do wyboru warsztatu samochodowego. Należy rozważnie wybrać zakład, któremu chcemy powierzyć nasz samochód. Warto też poradzić się w tej kwestii swoich dobrych znajomych. Sama poczta pantoflowa może jednak nie wystarczyć. Kierowcy mogą skorzystać jeszcze z kilku innych, cennych porad.

Protokół zdawczo - odbiorczy
W momencie oddania auta do naprawy należy domagać się spisania i wydania kopii protokołu obrazującego stan przekazywanego pojazdu. W protokole warto zawrzeć informacje nie tylko o usterkach zleconych do naprawy, ale także opis wyposażenia dodatkowego pojazdu, ilości paliwa, a nawet przebiegu samochodu. Dokument taki będzie zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych roszczeń i dowodem na to w jakim stanie znajdował się pojazd w momencie oddania go do serwisu.

Umowa o dzieło
- Warto również zawrzeć z serwisem umowę o dzieło o dokonanie naprawy pojazdu, przez którą przyjmujący zamówienie - czyli serwis samochodowy - zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia - tłumaczy Jakub Brykczyński z Kancelarii Brykczyński i Partnerzy. Oddając pojazd do naprawy możemy w sposób swobodny skonstruować łączącą nas umowę o dzieło, najlepiej zawrzeć w niej ważne dla nas uregulowania, takie jak zakaz dokonywania naprawy przekraczającej pierwotne ustalenia bez uprzedniej zgody posiadacza pojazdu, czy też zakaz wyjeżdżania samochodem poza teren serwisu samochodowego. Dobrze sporządzona umowa nie tylko zabezpieczy nas przed niechcianymi działania serwisu, ale także znacząco zmniejszy stres związany z całą operacją.

Odpowiedzialność serwisu
Kierowcy nie powinni czuć się całkowicie bezbronni i zdani na łaskę warsztatów. Serwis samochodowy może ponosić odpowiedzialność kontraktową lub deliktową. Odpowiedzialność kontraktowa oznacza, iż serwis jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Odpowiedzialność deliktowa dłużnika wynika z czynu niedozwolonego, zawinionego i niezwiązanego z zawartą umową.

Lokalizacja pojazdu
- Oddając samochód do serwisu cały czas możemy mieć podgląd gdzie aktualnie auto się znajduje. Można dodatkowo zabezpieczyć się, korzystając z monitoringu pojazdów, który umożliwia śledzenie auta w czasie rzeczywistym za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. - mówi Małgorzata Słodownik, manager działu handlowego monitoringu pojazdów Fotis.pl. Kontrola nad miejscem pobytu auta przyda się nie tylko na czas jego pobytu w serwisie i może być użyteczna także w późniejszym czasie.

Odbiór pojazdu
Odbierając pojazd z serwisu samochodowego w pierwszej kolejności należy dokładnie obejrzeć elementy zewnętrzne pojazdu, sprawdzić, czy nie posiada widocznych usterek. Obowiązkowo należy sporządzić protokół odbiorczy, w którym zamieszczamy informacje o dokonanej naprawie oraz o stanie technicznym pojazdu, wpisujemy także przebieg pojazdu, ilość paliwa oraz dodatkowe wyposażenie samochodu. Następnie dokładnej należy przyjrzeć się fakturze VAT czy też specyfikacji naprawy, sprawdzając, jakie części zostały wymienione. Wykrycie wad niezwłocznie po odbiorze samochodu ułatwi wykazanie, iż szkoda powstała w danym serwisie samochodowym.


4trucks.pl / Flotis.pl

Przeczytaj też:
Monitoring transportów od 1 października

Niespełna tydzień został do wejścia w życie przepisów o obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych dotyczących transportów towarów wrażliwych.

Wielkie otwarcie w Kostrzynie

Marathon Truck Service Kary za brak GPS-u w ciężarówce

Przewoźnicy protestują: Urzędnik, który to wymyślił, nie widział ciężarówki z bliska. Warszawa: monitoring pojazdów na Nowym Świecie

Traktem Królewskim mogą poruszać się jedynie pojazdy posiadające odpowiednie – wydawane przez ZDM – zezwolenie. DC Safelog - alarm ochrony i monitorowania przyczep, naczep i kontenerów

W ofercie firmy DRABPOL pojawiło się urządzenie DC Safelog, zabezpieczające ładunek znajdujący się w przyczepach, naczepach kurtynowych oraz kontenerach. TomTom Telematics monitoruje już pół miliona pojazdów

TomTom Telematics jest pierwszym w Europie operatorem zarządzającym flotą samochodów, który przekroczył próg 500 tys. monitorowanych pojazdów, świadcząc usługi dla ponad 36 tys. klientów na całym świecie. System problematyczny dla złodzieja

Systemy monitoringu pojazdów wykorzystujące GPS i GSM pozwalają lokalizować skradzione auta - tyle tylko, że złodzieje coraz powszechniej stosują urządzenia zakłócające, w efekcie czego pojazdy znikają z radarów firm je namierzających. Monitoring GPS, jakie urządzenia stosować?

Monitoring GPS jest niezbędnym oraz użytecznym narzędziem, które pomaga w sprawnym zarządzaniu transportem, flotą pojazdów, ma też realny wpływ na podnoszenie efektywności firmy przy jednoczesnym redukowaniu niepotrzebnych kosztów. Sprawdź, gdzie jest twój kierowca

System monitoringu pojazdów bazujący na modułach ukrytych w samochodach to doskonałe rozwiązanie dla fleet menagerów, ale… nie zawsze potrzebne w przypadku firm mających mniejszą liczbę aut. Im przydadzą się rozwiązania prostsze i tańsze, ale nie mniej skuteczne.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL