WITD: Ukryty ADR

WITD: Ukryty ADR

W dniu 15.05.2013r. w godzinach przedpołudniowych inspektorzy transportu drogowego pełniący służbę na drodze krajowej nr 6 w m. Lubowidz zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, w ładowni którego ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych.

W toku kontroli ujawniono, że kierowca nie posiada wymaganego szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, wymaganej przepisami ADR dokumentacji towarzyszącej ładunkowi, wyposażenia ochrony osobistej, wyposażenia awaryjnego, a w tym odpowiedniej ilości środków gaśniczych. Ponadto pojazd nie był oznakowany z przodu i z tyłu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, które wymagane są podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Tablice wyróżniające pełnią ważną rolę m.in. dla służb ratowniczych w przypadku gdyby doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne. Pojazd został wyłączony z ruchu do czasu, kiedy firma wykonująca przewóz drogowy dostarczyła na miejsce kontroli, kierowcę z odpowiednim przeszkoleniem specjalistycznym, dokumentami, wyposażeniem awaryjnym oraz tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, które zostały na pojeździe zamontowane.

Skutkiem przeprowadzonej kontroli i ujawnionych nieprawidłowości będzie wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w stosunku do podmiotu, który przewóz realizował, jak również w stosunku do załadowcy, który nie dopełnił obowiązków wydając do przewozu towar niebezpieczny bez wymaganych dokumentów oraz kierowcy, który nie posiadał specjalistycznego szkolenia.


4trucks.pl / WITD Gdańsk

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL