Rośnie liczba kar nakładanych na kierowców pojazdów ponadnormatywnych

Rośnie liczba kar nakładanych na kierowców pojazdów ponadnormatywnych

W minionym roku, w województwie zachodniopomorskim niemal 3-krotnie zwiększyła się liczba kar nakładanych na kierowców, którzy poruszali się pojazdami ponadnormatywnymi bez odpowiedniego zezwolenia.

Chodzi o pojazdy przekraczające dozwolony nacisk na oś lub osie oraz pojazdy o zbyt dużych wymiarach.

Na podstawie dochodów z minionych lat dotyczących wpływów z kar za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi po drogach wojewódzkich, radni sejmiku przyjęli w projekcie budżetu na 2012 rok, że dochód Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z tego tytułu wyniesie 392 tys. złotych. Tymczasem uzyskane dochody sięgnęły blisko 1 mln 161 tys. zł. Dochody tego typu, nie rekompensują jednak strat, jakie powstają w wyniku niszczenia nawierzchni przez przeciążone pojazdy.

Z danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, opublikowanych w 2011 r. wynika, że co trzeci samochód ciężarowy w Polsce jest przeciążony od 10 do 50 proc. Przy średnim przeciążeniu 20 proc. i założeniu, że takie samochody stanowią 1/3 wszystkich pojazdów ciężkich, żywotność drogi ulega wyraźnemu skróceniu. Naprawy tak zniszczonych dróg, polegają na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni i stanowią znaczący wydatek dla zarządcy drogi, sięgający niejednokrotnie kwot powyżej miliona złotych.

Pogarszaniu stanu dróg i mostów sprzyja też rosnące natężenie ruchu drogowego. Po wprowadzeniu od 1 lipca 2011 roku opłat za przejazd po drogach krajowych wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony (Krajowy Systemem Elektronicznego Poboru Opłat - viaTOLL), liczba tych pojazdów i autobusów na drogach wojewódzkich zaczęła systematycznie rosnąć. Ma to wpływ na pogarszający się stan nawierzchni dróg wojewódzkich - tworzą się liczne ubytki, wyboje oraz koleiny.

Warto wiedzieć, że czynności kontrolne polegające na ważeniu pojazdów za pomocą wag przenośnych i stacjonarnych mogą prowadzić zarówno inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego jak i przedstawiciele zarządcy wraz z policją. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc do ważenia pojazdów, wyposażonych w przenośne lub stacjonarne wagi należy do obowiązków zarządcy drogi.

W województwie zachodniopomorskim na drogach wojewódzkich znajdują się dwa takie miejsca: na odcinku drogi nr 172 Połczyn Zdrój - Szczecinek, za miejscowością Parsęcko (przed wjazdem na obwodnicę Szczecinka) i w Choszcznie przy ul. Jagiełły, w ciągu drogi nr 160 (wylot na Bierzwnik).

Kary nakładane na przewoźników zarówno za przeciążenie pojazdów, jak i przekroczenie ich dopuszczalnych gabarytów są bardzo wysokie - wahają się od ponad tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL