GEFCO: rozwój na miarę ambicji

GEFCO: rozwój na miarę ambicji

Grupa GEFCO, lider w logistyce samochodowej i logistyce dla przemysłu, zrealizowała w 2012 roku obroty w wysokości 3,6 mld euro, tylko nieznacznie niższe niż w roku 2011.

Bieżący wynik operacyjny Grupy wynosi 109 mln euro, co stanowi 3% obrotów firmy. W minionym roku GEFCO kontynuowało swój międzynarodowy rozwój na najważniejszych dla Grupy rynkach. W 2013 roku zamierza zintensyfikować te działania.

Dzięki nieustannemu wysiłkowi zespołów sprzedaży na priorytetowych dla Grupy rynkach - pod względem geograficznym i branżowym - rentowność GEFCO w 2012 roku nie uległa pogorszeniu, mimo odczuwalnych skutków kryzysu gospodarczego.

Niepewna koniunktura gospodarcza nie przeszkodziła grupie GEFCO w utrzymaniu rentowności na dobrym poziomie, do czego w pierwszym rzędzie przyczyniła się zwiększona optymalizacja projektów. Grupa z powodzeniem kontynuowała strategię wzrostu na arenie międzynarodowej, koncentrując rozwój wokół pięciu strategicznych obszarów: Overland (transport drogowy), Overseas (transport morski i lotniczy), Magazynowanie i Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, Logistyka Pojazdów Gotowych (FVL) oraz Obsługa Celna i Podatkowa.

Dywersyfikacja aktywności - kluczowy element strategii Grupy
Dzięki wieloletniej ekspertyzie w branży motoryzacyjnej, Grupa osiągnęła bardzo mocną pozycję i obecnie należy do światowych liderów zarówno ze względu na globalną skalę działalności, jak i na zdywersyfikowany charakter działań logistycznych. Unikatowe doświadczenie Grupy umożliwia świadczenie usług dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak aeronautyka, dobra inwestycyjne czy dystrybucja towarów specjalistycznych. Grupa odnotowuje także wzrost obrotów w kontraktach z wielkimi międzynarodowymi klientami: w 2012 roku wyniosły one 1 524 mln euro, czyli 42% całości obrotów (versus 38% w 2011 roku).

Wspieranie rozwoju klientów przemysłowych
Rok 2012 był dla GEFCO również okresem nieustannego dostosowywania się do potrzeb swoich klientów przemysłowych oraz poszukiwania w tym celu innowacyjnych i skutecznych rozwiązań.
Grupa GEFCO jest uznanym ekspertem w zakresie inżynierii logistycznej, transportu multimodalnego z wykorzystaniem kolei oraz rozwiązań "szytych na miarę". Ponadto, dzięki rozbudowanej sieci oraz możliwości poszerzania jej wszędzie tam, gdzie klienci Grupy rozpoczynają działalność, GEFCO jest w stanie wspierać, a niekiedy nawet wyprzedzać ich ambicje rozwojowe.

Ekspansja międzynarodowa na rynkach priorytetowych
Dysponując największą w Europie prywatną siecią transportową, GEFCO utrzymuje swoją silną pozycję w dużych, mocno uprzemysłowionych państwach Europy Zachodniej i każdego roku rozwija działalność w regionach o wysokim potencjale wzrostu.

- Silna obecność w Azji Środkowej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie pozwoliła GEFCO na wykorzystanie dynamiki tych regionów. Grupa osiągnęła tu w 2012 roku wzrost w wysokości 17%. W tej części świata GEFCO działa również poprzez spółki joint-venture: EMMA (Eurasia MultiModal Alliance z siedzibą w Rydze), która świadczy usługi przewozu kolejowego między Europą a Azją, oraz Algaï - spółkę specjalizującą się w logistyce motoryzacyjnej, której siedziba znajduje się w Moskwie.
- Już od 10 lat GEFCO działa w Rosji, wykorzystując 7 centrów logistycznych i zatrudniając 300 osób. W 2012 roku filia GEFCO Rosja osiągnęła wzrost rzędu 11%, a jeśli uwzględnić współpracę ze spółką joint-venture Algaï - aż 22%. Podstawę rozwoju stanowi tu branża motoryzacyjna i przemysłowa, ale istotne znaczenie ma również wymiana z Europą Wschodnią oraz Środkową i Wschodnią Azją.
- Aby zapewnić sobie silną pozycję na skrzyżowaniu bliskowschodnich, afrykańskich i azjatyckich szlaków handlowych, GEFCO otworzyło niedawno filię w Dubaju. Ma ona zaspokajać potrzeby różnych rozwijających się w tym regionie gałęzi przemysłu, takich jak motoryzacja, handel wielkopowierzchniowy, energetyka czy dobra inwestycyjne. GEFCO Dubaj wzmacnia pozycję Grupy (która już wcześniej miała tu swoje przedstawicielstwa, na przykład w Iraku) w tym regionie.
- Kolejnym znakiem rozwoju Grupy w 2012 roku było otwarcie filii w Republice Południowej Afryki oraz wprowadzenie nowej oferty cotygodniowego transportu morskiego "LCL" (Less than Container Load), czyli usługę kontenerowego transportu drobnicowego w przewozach między Europą a RPA.
- Obroty GEFCO w Azji Wschodniej wzrosły w 2012 roku o 20%. W Chinach GEFCO prowadzi działalność za pośrednictwem czterech podmiotów. Filie GEFCO Chiny i GEFCO Hongkong specjalizują się w opracowywaniu rozwiązań w zakresie transportu morskiego i lotniczego "door-to-door" oraz tzw. "global sourcing" (procesu globalnego pozyskiwania dostaw) dla branży motoryzacyjnej. Trzecim podmiotem jest spółka joint-venture Dongfeng GEFCO, która zajmuje się usprawnianiem działania nowego, zlokalizowanego w Pekinie magazynu Dongfeng Peugeot-Citroën Automotive (DPCA) z samochodowymi częściami zamiennymi. Czwarty podmiot, spółka joint-venture Shenzhen Minsheng GEFCO Logistics (SMGL), zarządza logistyką zaopatrzenia i dystrybucji w obiekcie CAPSA (Chang’an Automobile PSA), zlokalizowanym w mieście Shenzhen.
- GEFCO obsługuje także klientów, którzy prowadzą działalność w Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza w Brazylii, gdzie przemysł motoryzacyjny jest w fazie rozkwitu. Wspiera brazylijskich przemysłowców eksportujących do Europy, oferując im rozwiązania logistyczne, które łączą inżynierię logistyczną, transport oraz obsługę celną towarów. Na olbrzymim rynku brazylijskim GEFCO oferuje rozwiązania logistyczne "door-to-door" oraz usługi "szyte na miarę".

Ambitna strategia na nadchodzące lata
Kluczowym elementem ekspansji Grupy, zarówno pod względem geograficznym, jak i branżowym, jest spójna skuteczność operacyjna na całym świecie .

GEFCO podejmuje liczne działania służące zwiększaniu wydajności swoich usług. Należą do nich optymalizacja systemów informatycznych, pobudzanie dynamiki z wykorzystaniem wielkich stref geograficznych - czemu służą synergie operacyjne oraz handlowe - oraz wprowadzanie w strukturze Grupy zmian umożliwiających efektywne funkcjonowanie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Rok 2013 będzie dla Grupy GEFCO bardzo ważny, ponieważ planuje ona stać się pierwszoplanowym graczem w sektorze usług spedycyjnych.

Nawiązana 20 grudnia 2012 roku współpraca z Kolejami Rosyjskimi (RŻD) otwiera przed Grupą realne perspektywy dalszego rozwoju.

W okresie najbliższych pięciu lat ambicją GEFCO jest stać się liderem w zakresie logistyki przemysłowej na rynkach charakteryzujących się silnym wzrostem.


4trucks.pl / GEFCO

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL