WITD: Przewóz materiałów niebezpiecznych w nieodpowiednich cysternach

WITD: Przewóz materiałów niebezpiecznych w nieodpowiednich cysternach

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

W dniu 18 kwietnia 2013r na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli dwa zespoły pojazdów, wykonujących przewóz drogowy na trasie Łotwa - Polska, należących do przewoźnika litewskiego.

W cysternach transportowany był materiał niebezpieczny UN 1202 paliwo do silników diesla. W każdej z jednostek transportowych znajdowało się 29309 litrów towaru załadowanego na Łotwie z miejscem docelowym w Polsce. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że materiał niebezpieczny przewożony jest nieodpowiednimi do takiego przewozu cysternami. Ponadto jedna z cystern nie spełniała warunków określonych w części 9 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości z I kategorii zagrożenia wdrożono procedurę postępowania podpisaną przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na miejsce kontroli przybyli także Strażacy i Policjanci.

Wobec przedsiębiorcy zostały wszczęte wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami 5000zł i 3000zł. Pojazdy do chwili przeładowania towaru do odpowiednich cystern zostały przy udziale funkcjonariuszy Policji i inspektorów WITD w Białymstoku przetransportowane i unieruchomione na parkingu strzeżonym.


4trucks.pl / WITD Białystok

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL