WITD: Nieuczciwa konkurencja w przewozie osób

WITD: Nieuczciwa konkurencja w przewozie osób

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Przewozy wykonywała osoba nie prowadząca działalności gospodarczej i w żaden sposób nie ewidencjonowała przychodów, ponadto pojazd poruszał się po drogach bez ważnej polisy OC, a kierowca nie był w stanie udokumentować odbycia wymaganych badań lekarskich i psychologicznych.

W toku kontroli inspektorzy stwierdzili wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganej licencji oraz brak zezwolenia na wykonywanie regularnych, wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus, wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego rozkładu jazdy, niewydawanie pasażerom wymaganego potwierdzenia opłaty za przejazd.

Z tytułu wymienionych naruszeń wobec "dzikiego" przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające zagrożone nałożeniem decyzji administracyjnej ustawowo ograniczone do kwoty 10000zł.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz

Wyszukiwarka

Informacje