Nowa filia GEFCO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Nowa filia GEFCO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Grupa GEFCO wzmacnia swoją obecność w regionie Azji Środkowej i Wschodniej, tworząc w Dubaju nową platformę wymiany biznesowej pomiędzy rynkami wschodzącymi, Europą a Stanami Zjednoczonymi.

GEFCO otworzyło nową filię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - GEFCO Middle East Fze, z siedzibą w strefie wolnego handlu Jebel Ali (Jafza) w Dubaju. Spółka jest zarządzana przez Stefano Pollottiego, którego zadaniem jest rozwój aktywności Overseas (transport morki i lotniczy) i Automotive w tym regionie.

Dubaj - miejsce otwarcia na cały region i intensywnego rozwoju sektora logistycznego
Dzięki swojej centralnej lokalizacji, która czyni z niego ważny węzeł komunikacyjny, oraz dzięki swoim zaawansowanym infrastrukturom logistycznym, Dubaj jest idealnym miejscem dla rozwoju wymian handlowych z regionem Środkowego Wschodu, zarówno drogą morską, powietrzną, jak i lądową. Miasto oferuje największy sztuczny port na świecie oraz bogatą ofertę spedycji lotniczej z połączeniami do ponad 120 miejsc na świecie. Ponadto, dzięki rozbudowanej sieci dróg Dubaj jest świetnie połączony ze wszystkimi krajami regionu (Turcją, Arabią Saudyjską, Irakiem, Iranem, Omanem, Katarem, Kuwejtem i innymi). W 2011 r. sam sektor samochodowy odnotował 20% wzrost. Pozostałe sektory: energetyczny oparty na surowcach gazu i ropy, produkcji przemysłowej oraz FMCG również bardzo dynamicznie się rozwijają.
- Dubaj to rynek Środkowego Wschodu odnotowujący największy rozwój logistyki. Taka międzynarodowa grupa logistyczna jak GEFCO musi być tam obecna! - podkreśla Stefano Pollotti.

Wiele możliwości rozwoju oraz synergii dzięki istniejącym szlakom handlowym
Niezwykły wzrost ekonomiczny, który przeżywa region Środkowego Wschodu, zapewnia filii GEFCO w Dubaju bardzo dobre perspektywy. Sektor samochodowy rozwija się tam z roku na rok coraz intensywniej, podczas gdy wciąż brakuje mu operatorów specjalizujących się w transporcie pojazdów gotowych, które dostarczane są do portu w Dubaju, a stamtąd dystrybuowane do ich miejsc przeznaczenia w Iraku czy w innych krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej lub w samych Emiratach Arabskich. Na tamtejszym rynku widoczne jest także zapotrzebowanie na operatora, który będzie w stanie zapewnić wysokiej jakości usługi logistyczne łączące rozwiązania transportowe drogą morską, lotniczą (Overseas) i lądową (Overland), które obsłużą przepływy towarów w całym regionie, zarówno w imporcie (84%), jak i eksporcie (16%). GEFCO Middle East bazując na wieloletniej ekspertyzie Grupy GEFCO w zakresie kompleksowej obsługi łańcucha dostaw posiada wszelkie kompetencje, aby zapewnić w regionie te rozwiązania, zwłaszcza w zakresie transportu multimodalnego i samochodowego, zarówno dla przepływów w eksporcie, jak i w imporcie, gwarantując tym samym swoim klientom optymalne zarządzanie ich łańcuchem dostaw. Istniejące już bardzo aktywne relacje handlowe z Turcją, Iranem i Irakiem również mogą zostać wykorzystane w celu zaoferowania optymalnych czasów dostaw, a także obniżenia kosztów transportu, handlingu i magazynowania.
Ponadto, GEFCO oferuje także świadczenie spersonalizowanych usług reprezentacji celno-podatkowej w celu odciążenia swoich klientów w dopełnianiu formalności celnych, pozwalając im tym samym skupić się na swojej głównej działalności biznesowej.

- Rynek Bliskiego Wschodu jest niezwykle dynamiczny, a wzrost gospodarczy jest tam o wiele większy niż w państwach zachodnich. W związku z tym mamy idealną sytuację, aby zaoferować szerokiemu gronu klientów nasze doświadczenie w logistyce i w świadczeniu kompleksowych usług dla branży samochodowej, produkcji przemysłowej, technologicznej, FMCG, energetycznej i aeronautycznej. Spodziewamy się szybkiego rozwoju naszej działalności w tym regionie - wyjaśnia Stefano Pollotti.

Priorytetem GEFCO w Dubaju są również obecni klienci firmy rozwijający swoją działalność w tym obszarze świata. W większości są to firmy z branży motoryzacyjnej. Obecnie są to, między innymi: Michelin, Volvo, Mercedes-Benz oraz PSA. Dla tej ostatniej GEFCO już planuje otworzyć magazyn części zamiennych.

Kolejne inwestycje w regionie
Biuro w Dubaju zostało otwarte pod koniec 2012 r., ale pełną działalność rozwinie w roku 2013. Otwarcie filii to niejako podsumowanie dotychczasowej działalności firmy w regionie, ponieważ grupa była już wcześniej obecna w Iranie i Iraku za pośrednictwem lokalnych przedstawicielstw handlowych utworzonych w 2011 r. Ich głównym zadaniem były wymiana handlowa z Chinami, Indiami oraz Europą Wschodnią. To właśnie szybki rozwój działalności logistycznej GEFCO w regionie umożliwił stworzenie w Dubaju filii w pełnym znaczeniu tego słowa, która będzie odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie operacjami i dalszy rozwój firmy w tej części świata.

Dyrektorem Generalnym GEFCO Middle East jest Stefano Pollotti, który całe swoje życie zawodowe związał z logistyką. Na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich pracuje od 2008 r., czyli od momentu, w którym zamieszkał w Dubaju i podjął się zarządzania różnymi aktywnościami logistycznymi na Bliskim Wschodzie.

Po uruchomieniu filii w Dubaju, GEFCO rozważa również możliwość otwarcia kolejnych biur w Arabii Saudyjskiej i Omanie, a także utworzenia przedstawicielstwa w Katarze.


4trucks.pl / GEFCO Polska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL