Odbiór i zwrot samochodu flotowego

Odbiór i zwrot samochodu flotowego

Badanie Satysfakcji Kierowców PZWLP.

Wyniki przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów Badania Satysfakcji Kierowców wykazały, że odbiór i zwrot samochodów flotowych należą do kwestii szczególnie istotnych dla użytkowników służbowych aut. Ankietowani kierowcy wystawili firmom zrzeszonym w Związku wysokie noty w obydwu kategoriach.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, licząc od daty przeprowadzenia Badania Satysfakcji Kierowców, 22% ankietowanych odebrało nowy samochód flotowy, a cztery piąte użytkowników zrobiło to we wcześniejszym okresie. Dominowały (obejmując 90% z 700 ankietowanych) trzy główne sposoby przekazania pojazdu kierowcy. 39% użytkowników odebrało samochód w firmie, w której oddawali poprzednie auto. 32% otrzymało pojazd w miejscu pracy, a 20% odebrało go u dealera. W pozostałych przypadkach, liczących łącznie 10% odpowiedzi, połowę stanowił bezpośredni odbiór w firmie wynajmu, a po 2% - odbiór od innego pracownika i dostarczenie samochodu do miejsca zamieszkania kierowcy.

W hierarchii istotnych elementów odbioru samochodu, badani za najważniejszy uznali zgodność parametrów pojazdu z zamówieniem. Jako niezwykle ważny i bardzo ważny aspekt wskazało go 60% respondentów, a jako ważny - 29%. Duże znaczenie miało również bezproblemowe przekazanie samochodu (57% wskazań jako niezwykle ważne i bardzo ważne oraz 36% jako ważne), a także poinformowanie kierowców o ich obowiązkach, na przykład związanych z codzienną obsługą samochodu czy częstotliwością serwisowania (niezwykle ważne i bardzo ważne - 56%, ważne - 37%). Komunikacja w sprawie terminu odbioru samochodu to odpowiednio 48% i 39%. Stosunkowo najmniejsze znaczenie (24% i 45%) miało uzyskanie dodatkowych informacji o usługach dostawcy pojazdów dla firmowych kierowców.

Badanie poziomu satysfakcji z odbioru pojazdów obejmowało identyczne elementy. Respondenci byli najbardziej zadowoleni ze zgodności otrzymanego samochodu z zamówieniem: pozytywnych not było łącznie 91%, w tym 66% ocen w przedziale "doskonale i bardzo dobrze" oraz 25% ocen dobrych. Bezproblemowe przekazanie nowego samochodu zyskało odpowiednio 59% i 34%, a informacje o obowiązkach kierowcy - 50% i 37%. Komunikację w sprawie terminu odbioru pojazdu ankietowani określili w 48% jako doskonałą i bardzo dobrą, a w 38% jako dobrą. Najniższe noty uzyskały "dodatkowe informacje o usługach dostawcy dla kierowcy" (30% i 44%), jednak dla badanych były one jednocześnie najmniej istotne.
Podsumowanie poziomu zadowolenia kierowców z procesu odbioru samochodu wskazuje, że najwyższe noty otrzymały kategorie, które ankietowani wskazali jako najważniejsze: zgodności parametrów auta z zamówieniem i jego bezproblemowe przekazanie.

Po zakończeniu kontraktu zwrot samochodu następował na klika sposobów. Dominowały dwie główne metody: po 41% wskazań uzyskały odbiór pojazdu z miejsca pracy badanego oraz dostarczenie auta przez kierowcę do sprzedawcy, przy jednoczesnym odbiorze nowego samochodu. Do mniej popularnych metod należały: oddanie pojazdu przez kierowcę w wyznaczonym miejscu (12%), odbiór z miejsca zamieszkania użytkownika (3%) i dostarczenie auta przez kierowcę do sprzedawcy, ale bez odbioru nowego samochodu (2%). Spośród 700 ankietowanych 12% zwracało samochód flotowy w ciągu 6 miesięcy przed badaniem.

Wśród najważniejszych elementów związanych ze zwrotem samochodu flotowego, kierowcy wymieniali dwie procedury, które otrzymały po 89% wskazań jako niezwykle ważne, bardzo ważne i ważne: otrzymanie dowodu na zwrot auta w prawidłowy sposób oraz łatwość procedury zwrotu.


4trucks.pl / PZWLP

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL