Egzaminy na prawo jazdy - procedura awaryjna

Egzaminy na prawo jazdy - procedura awaryjna

Minister TBiGM podpisał rozporządzenia ws. obiegu dokumentów przy egzaminach na prawo jazdy.

W dniu 1 marca 2013 r. Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenia:

1) zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
2) zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenia pozwalają na zastosowanie "awaryjnej" procedury obsługi osób, które zgłaszają się na egzamin z wygenerowanym profilem kandydata na kierowcę, w przypadku braku możliwości pobrania danych przez WORD za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do egzaminu, złoży w WORD pisemne oświadczenie, że spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. WORD, zanim wyznaczy termin egzaminu, sprawdzi poprawność złożonego oświadczenia w starostwie, które wygenerowało profil kandydata na kierowcę.

Rozporządzenia zostały skierowane do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a następnie zostaną przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


4trucks.pl / MTBiGM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL