System viaTOLL poszerzony o kolejne 160 kilometrów dróg

System viaTOLL poszerzony o kolejne 160 kilometrów dróg

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 30 marca ogólnopolska sieć dróg płatnych viaTOLL powiększy się o kolejne 160 kilometrów.

Do mapy płatnych tras dołączą m.in. fragmenty dróg ekspresowych S7, S8, S19 oraz dróg krajowych nr 4, 7 i 79.

System viaTOLL działa od lipca 2011r. i w początkowej fazie obejmował ok. 1565 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. 1 lipca 2012r. system rozszerzony został o dodatkowe 325 kilometrów dróg, a 12 stycznia 2013r. - kolejne 140 kilometrów.
Zaplanowany na 30 marca 2013r. trzeci etap rozszerzenia obejmie blisko 160 kilometrów, w tym:

Drogę ekspresową S7 i drogę krajową nr 7:
• Obwodnicę Elbląga, odcinek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N - węzeł Raczki
(ok. 3,7 km)
• Odcinek węzeł Modlniczka - węzeł Balice I (ok. 3,5 km)
• Odcinek węzeł Raczki - węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km)

Drogę ekspresową S8:
• Odcinek węzeł Piotrków - węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km)

Drogę ekspresową S19:
• Odcinek Stobierna - węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km)

Drogę krajową nr 4:
• Obwodnicę Jarosławia, odcinek Tywonia - Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia)
(ok. 11,3 km)
Droga krajowa nr 79:
• Odcinek Jaworzno (granica miasta) - węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km)

Łącznie z wymienionymi wyżej odcinkami, system będzie obejmował ok. 2190 kilometrów dróg. Aktualna lista wszystkich odcinków dróg płatnych znajduje się na stronie www.viatoll.pl 

Docelowo, w 2018r. ogólnopolski system elektronicznego poboru opłat viaTOLL obejmie ok. 7000 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych.

Wszystkie przychody z systemu trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. Na koniec stycznia 2013r. na koncie Krajowego Funduszu drogowego zaksięgowano ponad 1,415 mld zł tytułem wpływów z Krajowego Systemu Poboru Opłat.


4trucks.pl / viaTOLL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL