Inwestycje w terminale przeładunkowe opłacą się Polsce

Inwestycje w terminale przeładunkowe opłacą się Polsce

Polska może odnosić ogromne korzyści dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ale musi rozbudować sieć terminali przeładunkowych, wynika z analizy firmy logistycznej Uboat-Line.

Obecnie znajdujemy się daleko w tyle za europejską konkurencją.

Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 400 dolarówwartości handlu zagranicznego. Dla porównania, to trzy razy mniej niż w Hiszpanii - kraju o porównywalnej wielkości i populacji. Według Uboat-Line aby zmniejszyć dystans dzielący nas od krajów Europy Zachodniej konieczna jest rozbudowa sieci terminali przeładunkowych.

Wskaźnik gęstości terminali, wyrażony jako jeden terminal na 1000 km linii kolejowych, wynosi w Polsce 0,5, tymczasem w innych krajach kształtuje się na poziomie 1,4 - 2 (Włochy, Niemcy). To pokazuje zarówno jak daleko w tyle jesteśmy za innymi krajami, ale równocześnie jak wielki jest potencjał rozwoju.

- Polska, jako kraj leżący w centrum Europy, gdzie krzyżują się szlaki komunikacyjne prowadzące z południa na północ oraz ze wschodu na zachód kontynentu ma realną szansę na uzyskanie bardzo znaczących korzyści z rozwoju branży transportowej - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A.

Według niego o tym, że warto stawiać na rozwój tego sektora gospodarki przekonuje przykład sąsiednich Niemiec - kraju, dysponującego bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową, która stymuluje rozwój całej gospodarki.

- Korzystają na tym także polskie firmy, jedną nich jest nasza spółka-córka Oliwia Trans GmbH z siedzibą w Hamburgu. Bardzo znaczący potencjał wzrostu ma także rynek czeski. Z tego powodu w Pradze uruchomiliśmy spółkę Ferry Lines s.r.o., która rozszerzyła naszą działalność na terenie południowego sąsiada - zaznaczył Misiąg.

Intensyfikacja działalności na zagranicznych rynkach przyczyniła się do dalszego wzrostu zysków Uboat Line. Świadczą o tym m.in. wyniki finansowe uzyskane w IV kw. 2012 r. W tym okresie spółka wypracowała zysk netto na poziomie 1,370 mln zł. Narastająco w czterech kwartałach 2012 r. firma zarobiła aż 2,347 mln zł wobec 131 tys. zł w 2011 r. Wiele wskazuje, że Uboat Line utrzyma dynamiczne tempo rozwoju. Do optymistycznych prognoz skłania m.in. potencjał branży TSL w Czechach.

- Wiele towarów trafia do Czech poprzez Polskę. Z podobnym zjawiskiem mamy także do czynienia w eksporcie. Postanowiliśmy wykorzystać wspomnianą tendencję do przyspieszenia tempa rozwoju naszej spółki - podkreślił Grzegorz Misiąg.

Na rynku czeskim Ferry Lines s.r.o. świadczy usługi, z zakresu obsługi zleceń związanych z transportem towarów jaki i ludzi. Spółka zapewnia najwyższy poziom usług, m.in. dzięki kooperacji z siecią agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie, z którymi współpracuje Uboat Line. Umożliwia to prowadzenie stałego monitoringu przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport.

- Jestem przekonany, że Ferry Lines s.r.o. z powodzeniem obsłuży zlecenia na transport skonteneryzowany z całego świata. Warto także dodać, że branża TSL skutecznie opiera się negatywnym następstwom gospodarczego spowolnienia. Wpływa na to szereg czynników  - powiedział szef Uboat-Line.

Do najbardziej istotnych można zaliczyć m.in. przystępne ceny usług, oferowanych przez działające w Polsce terminale. Są one nawet o 10-15% tańsze od niemieckiej oraz holenderskiej konkurencji. Koszty spedycji często stanowią duży procent ponoszonych wydatków, szczególnie dla firm sprowadzających towary z zagranicy. Dlatego dla wielu przedsiębiorstw priorytetem jest ograniczanie tego rodzaju wydatków.
Realizację wspomnianego założenia umożliwia optymalizacja procesów spedycyjnych. Dzięki temu firmy mogą bardziej efektywnie planować i koordynować swoją produkcję, gdyż wiedzą, kiedy ich przesyłki dotrą na miejsce.

- Maksymalne ograniczenie czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki stanowi jeden z priorytetów w działalności spółki Uboat Line. Osiągnięcie wspomnianego założenia umożliwia sieć własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzony jest stały monitoring przesyłanych towarów. Jest to jeden z elementów w ofercie kompleksowych usług spedycyjnych, oferowanych przez Uboat Line, która zakłada m.in. indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta, jeśli chodzi o czas i koszty transportu - poinformował Grzegorz Misiąg  - Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach spedycyjnych umożliwiło spółce wypracowanie optymalnych procedur, które zapewniają szybkie sprowadzenie, z każdego zakątka świata, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach - dodał.

- Rozwój firm działających w branży TSL wymaga odpowiedniej infrastruktury transportowej, wspartej wystarczającą ilością centrów spedycyjnych, wyposażonych w urządzenia umożliwiające sprawną obsługę towarów. Szczególnie na terenie zachodniej Polski stan infrastrukturalnego zaplecza ulega systematycznej poprawie. Między innymi z tego powodu ten obszar naszego kraju ma szczególnie istotne znaczenie dla utrzymania dynamicznego tempa rozwoju Uboat Line - podsumowuje Grzegorz Misiąg.


4trucks.pl / Uboat Line SA

Przeczytaj też:
Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A. Norbert Dentressangle kontynuuje swoje partnerstwo z Renault Trucks

Renault Trucks na początku stycznia przekazało kluczyki do pierwszych 100 spośród 530 pojazdów ciężarowych "Guaranteed Made in France", zamówionych przez Norbert Dentressangle-czołową europejską firmę transportową i logistyczną. Mapy Here ułatwieniem dla branży logistycznej

Aby firma logistyczna mogła skutecznie zarządzać swoją flotą, niezbędne są precyzyjne i obejmujące wiele obszarów dane przekazane w przystępnej formie. IVECO dostarczy pierwszych 50 pojazdów Stralis LNG Euro VI do LC3

LC3, wiodąca firma logistyczna, potwierdza swoje zaufanie do marki IVECO dzięki ostatniemu zakupowi 50 ciężarówek Stralis LNG Euro VI. Pall-Ex Polska zrzesza już 22 firmy transportowe

Piast Cargo został partnerem regionalnym sieci Pall-Ex na Śląsku. To już 22 firma transportowa w Polsce, która zdecydowała się na współpracę z międzynarodową siecią dystrybucji ładunków drobnicowych. Uboat-Line wchodzi mocniej w branżę e-commerce

Działająca w obszarze usług logistycznych Spółka z NewConnect, zwiększyła zaangażowanie w WZSAM S.A. Ograniczenia w ruchu drogowym na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni

W dniu dzisiejszym w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie z władzami miejskimi, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele terminali przeładunkowych i PISiL. Uboat-Line prognozuje 2 mln zł zysku netto w 2013 r.

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, przyjęła prognozę, która zakłada, że w 2013 r. jej przychody wyniosą ponad 50 mln zł, wynik EBITDA ponad 3 mln zł a zysk netto 2 mln zł. Uboat-Line pozyskuje nowych armatorów

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, rozszerzyła swoją ofertę o kolejnych dwóch armatorów: irlandzkiego Irish Ferries oraz fińskiego Tallink Silja.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL