Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Komisja Europejska kieruje pozew do Trybunału Sprawiedliwości

Pozew do Trybunału Sprawiedliwości jest wynikiem ignorowania przez Polskę terminów wdrażania unijnej dyrektywy o czasie pracy kierowców. Sprawa dotyczy obowiązku stosowania przepisów o czasie pracy kierowców również w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek w celu zapewnienia jednakowych standardów ochrony socjalnej i zasad uczciwej konkurencji.


4trucks.pl / PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL