Obwodnica Olecka otwarta

Fragment obwodnica Olecka na godziny przed otwarciem ruchu

Kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65.

Obwodnica ta jest trzecią w województwie warmińsko-mazurskim, po obwodnicy Gołdapi i Mrągowa, obwodnicą o przekroju 2+1.

Dzięki obwodnicy Olecka jest bezpieczniej. Poprawiły się warunki ruchu tranzytowego. Odciążona została istniejąca droga na odcinku przebiegającym przez miasto, dzięki czemu poprawiły się warunki ruchu w mieście.

Zimą droga główna, wiosną serwisowe
Obwodnica Olecka to droga klasy GP o przekroju 2+1. Połączona została z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez 4 skrzyżowania i sieć dróg dojazdowych. W ramach inwestycji wybudowano 6 wiaduktów i 2 estakady. Obwodnica o długości 7,6 km omija miasto od strony zachodniej.
Droga została udostępniona do ruchu warunkowo, ponieważ nie zostały zakończone jeszcze wszystkie prace na drogach serwisowych, przy umocnieniu rowów i skarp oraz przebudowie urządzeń melioracyjnych. Wykonawca zrealizuje te zadania wiosną. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych na obwodnicy Olecka będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu (70 km/h).

Trzecia w regionie
Obwodnica Olecka jest trzecią w województwie warmińsko-mazurskim, po obwodnicy Gołdapi i Mrągowa obwodnicą o przekroju 2+1. Przekrój 2+1 to przekrój drogi, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu, co umożliwia sprawne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Drogi w przekroju 2+1 zapewniają zdecydowanie wyższy poziom swobody ruchu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dwupasowych dróg dwukierunkowych. Powtarzające się co kilka kilometrów dwa pasy ruchu w jednym kierunku, rozdzielone barierą lub słupkami, ułatwiają bezpieczne wyprzedzenie wolniejszych pojazdów. Kierowca nie musi obawiać się, że w przypadku błędnej oceny odległości zderzy się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka innym użytkownikiem drogi. Poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego, maleje liczba oraz ciężkość wypadków, eliminowane są nieprawidłowe manewry wyprzedzania, ulega zmniejszeniu poziom agresji kierowcy, a także zwiększenie poziomu swobody ruchu poprzez poprawę warunków ruchu oraz oszczędność czasu przejazdu.


4trucks.pl / Drogi Zaufania

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL