Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy uzyskania zezwoleń EKMT.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że przedsiębiorcy mogą uzyskać zezwolenia EKMT w następujących kategoriach:

Ograniczenia                               EURO 3    EURO 4    EURO 5
Grupa V - bez A, GR, I i RUS              -              85             -
Grupa VII - bez A, GR, I, RUS i H       61           167          257

Powyższe zezwolenia wydawane są na zasadach tzw. "wolnej sprzedaży":

- zezwolenia EURO 3 grupy VII przydziela się po 1 szt., przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
     * przedsiębiorca posiada co najmniej 2 pojazdy EURO 3;
- zezwolenia EURO 4 grupy V przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
     * przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
- zezwolenia EURO 4 grupy VII przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
     * przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
- zezwolenia EURO 5 grupy VII przydziela się, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
     * przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:
- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (w miesiącu lutym opłata wynosi 1650 PLN);
- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;
- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje