Trwają prace nad zmianami w karach ViaToll

Trwają prace nad zmianami w karach ViaToll

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Sławomir Nowak uznał konieczność zmiany systemu karania viaTOLL.

W resorcie trwają prace nad korektą. Wnioski pokrywają się z uwagami zgłoszonymi przez rzecznika praw obywatelskich prof. Irenę Lipowicz.

Po półtora roku funkcjonowania nowego systemu pobierania opłaty elektornicznej viaTOLL przyszedł czas na zmiany. Resort chce wprowadzić m.in. bloki czasowe przy wymierzeniu kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd. W przypadku stwierdzenia w określonym czasie kilkukrotnego naruszenia obowiązku opłaty, zamiast kilku kar, nakładana była kumulacyjnie jedna. Ma to wpłynąć na przejrzystość zasad karania użytkowników nie wnoszących opłaty.

Więcej: http://www.trans.info/message/view/20665/trwaja_prace_nad_zmianami_w_karach_viatoll.html


4trucks.pl / Trans.info

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL