Usprawnienia na przejściu granicznym Hrebenne - Rawa Ruska

Usprawnienia na przejściu granicznym Hrebenne - Rawa Ruska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, od 14 lutego 2013 r. na przejściu granicznym z Ukrainą w Hrebennem, z inicjatywy Służby Celnej i Straży Granicznej, wdrożony został zmodyfikowany system odpraw celnych.

Założeniem wprowadzanych rozwiązań jest zwiększenie przepustowości drogowego przejścia granicznego w Hrebenne - Rawa Ruska, a co za tym idzie, skrócenie czasu kontroli i poprawa jakości obsługi podróżnych.

W ramach proponowanych ułatwień, na kierunku wywozowym z Polski, utworzony został w ruchu osobowym w formie testowej (poza wiatami odpraw) "zielony korytarz odpraw", analogiczny do tego, który już od dłuższego czasu z powodzeniem funkcjonuje na kierunku przywozowym do kraju. Dzięki temu podróżni, którzy nie mają towarów podlegających zgłoszeniu, a ich podróż ma charakter czysto turystyczny, biznesowy lub naukowy, a także przedstawiciele administracji państwowej lub samorządowej, będą mogli liczyć na szybszą odprawę celną i graniczną.

Podróżny samodzielnie dokona wyboru pasa odpraw.
Podróżni, wybierający "zielony korytarz" - zarówno na kierunku wywozowym, jak i przywozowym do Polski - powinni pamiętać o przestrzeganiu norm wywozowych i przywozowych, obowiązujących w Polsce i na Ukrainie, a także nie przewozić towarów, które objęte są zakazem przewozu w obu krajach, takich jak np. broń i amunicja, narkotyki, okazy ginących gatunków roślin i zwierząt (CITES).

Z myślą o usprawnieniu odpraw, również w ruchu towarowym, na przejściu granicznym w Hrebennem, rozpocznie funkcjonowanie "zielony korytarz" dla pustych środków przewozowych.


4trucks.pl / Służba Celna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL