Zmiany w przepisach dla transportu do 7,5 t

Zmiany w przepisach dla transportu do 7,5 t

Zmiana załącznika w znowelizowanej w 2012 r. ustawie o transporcie drogowym.

W związku ze zmianą załącznika w znowelizowanej w 2012 r. ustawie o transporcie drogowym (zwiększeniem zakresu nakładanych kar pieniężnych i ustanowienia naruszeń nieistniejących dotąd w dotychczasowym załączniku) zauważa się zwiększone zainteresowanie organów kontrolnych przewozami na potrzeby własne, zwłaszcza w odniesieniu do pojazdów do 7,5 t.

Powodem powyższego jest: po pierwsze sprostowanie do rozporządzenia 561/2006, które w każdym miejscu określenia "niezarobkowy" zastępuje słowem "niehandlowy", stanowiąc diametralną różnicę dla sposobu wykonywanego przewozu. Po drugie w nowym załączniku wprowadzono naruszenie o brzmieniu "nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi" dając pełne i uzasadnione prawo do karania podmiotów wykonujących przewóz na potrzeby własne wykonujących do tej pory przewozy pojazdami do 7,5 t bez zainstalowanego tachografu lub z zainstalowanych tachografem ale nie rejestrując z jego pomocą czasu pracy kierowcy. Podsumowując, przewóz pojazdem do 7,5 t bez tachografu lub bez rejestracji czasu pracy możliwy za pomocą tachografu jest tylko przy strikte prywatnym (niehandlowym) przewozie np. przewóz mebli przy przeprowadzce, przewóz materiałów budowlanych, opału itp. ale tylko w rozumieniu interesu prywatnego (ważne jest tutaj by jakikolwiek dokument na przewożony ładunek wystawiony był na osobę prywatną a nie na przedsiębiorstwo lub osobę prowadzącą jednoosobową dział. gosp.). W przeciwnym razie kontrola może zostać zakończona wszczęciem i w rezultacie nałożeniem kary w wysokości 5000 tys. zł. Oczywiście scenariuszy kontroli może być wiele, jednak pozwolenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (przewozu na potrzeby własne) bez zamontowanego tachografu lub z tachografem ale bez rejestrowania za jego pomocą czasu pracy minęło bezpowrotnie, dając takie prawo tylko przewozom wykonywanym pojazdami lub zespołami pojazdów do 3,5 t.


4trucks.pl / www.tacho-tir.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL