Łatwiej na obwodnicy Kielc

Łatwiej na obwodnicy Kielc

Kierowcy jeżdżą już prawie całą przebudowaną wschodnią jezdnią kieleckiej obwodnicy w obu kierunkach.

Na jezdnię zachodnią zjeżdżają tylko na niewielkich odcinkach na węźle w Kostomłotach i w Górkach Szczukowskich. Jeździ się łatwiej, bo proste odcinki budowanej obwodnicy zostały maksymalnie wydłużone.

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową kieleckiej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S7 polegała na przełożeniu ruchu z jezdni zachodniej na wschodnią na fragmencie o długości około 3 kilometrów począwszy od linii kolejowej przed węzłem Jaworznia do budowanego przejścia dla zwierząt za węzłem (jadąc od Warszawy) . Zmiany mają na celu ułatwienie zmotoryzowanym pokonywania budowanej obwodnicy, ponieważ zlikwidowana została część tymczasowych "przewiązek" między jezdniami, a proste odcinki udostępnione do ruchu zostały maksymalnie wydłużone. Mimo to prosimy kierowców o zwracanie uwagi na nowe tymczasowe oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Obwodnica mimo budowy jest przejezdna. Ruch w obu kierunkach odbywa się od węzła w Wiśniówce do węzła w Kostomłotach jezdnią wschodnią. Jadąc od Warszawy już tylko w obrębie węzła w Kostomłotach zjeżdżamy na jezdnię zachodnią, a za węzłem wracamy na wschodnią. Na zachodnią jezdnię zjeżdżamy ponownie w Górkach Szczukowskich. Na jezdnię wschodnią wracamy przed węzłem Jaworzni i dojeżdżamy nią aż do Chęcin.

Zakończenie budowy obwodnicy Kielc planowane jest w maju br. Aktualnie na całej wschodniej jezdni obwodnicy (z wyjątkiem krótkich fragmentów np. w Górkach Szczukowskich) ułożona jest ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni. Ostatnia warstwa nawierzchni ułożona jest także na niektórych fragmentach jezdni zachodniej. Gotowe są konstrukcje wszystkich obiektów mostowych wybudowanych w ramach inwestycji. Po większości z nich - usytuowanych wzdłuż obwodnicy i nad obwodnicą (np. wiadukt wzdłuż drogi do Zagnańska, wiadukty w Jaworzni i Chęcinach) odbywa się ruch. Na niektórych wiaduktach prowadzone są prace wykończeniowe. Wykonawca równolegle kontynuuje roboty np. przy montażu barier i ekranów, stawianiu konstrukcji dla oznakowania, urządzeniach odwadniających i elektrycznych.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL