GITD: Umowa o dofinansowanie

GITD: Umowa o dofinansowanie

W dniu 31 grudnia 2012 r. została podpisana pomiędzy GITD oraz CUPT umowa o dofinansowanie projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym".

Projekt jest realizowany przez GITD jako beneficjenta w ramach działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 188 871 909,11 PLN, w tym przyznana kwota dofinansowania z EFRR 130 321 617,29 PLN.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Zakres projektu obejmuje realizację trzech kluczowych zadań:
1. zakup infrastruktury fotoradarowej oraz wyposażenia optoelektronicznego do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym;
2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;
3. Zakup oprogramowania systemowego umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących.

Projekt obejmuje obszar całego kraju.


4trucks.pl / GITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL