Kontrole przewozu osób

Kontrole przewozu osób

W dniach 19-20 grudnia 2012 r. na terenie Olsztyna, Elbląga oraz Ełku, inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili działania związane z kontrolą pojazdów przewożących osoby na liniach komunikacji miejskiej, podmiejskiej oraz taksówek.

Kontrole miały związek z intensyfikacją tego typu przejazdów w okresie przedświątecznym. Szczegółowemu sprawdzeniu podlegały stan techniczny pojazdów, dokumentacja kierowcy, przedsiębiorcy oraz pojazdu, a także stan trzeźwości kierujących. W wyniku 82 kontroli oraz stwierdzonych uchybień w stanie technicznym zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych co stanowi 7% wszystkich skontrolowanych pojazdów. Nie stwierdzono szczególnie rażących przypadków przewozu osób w nadmiernej liczbie oraz nietrzeźwych kierujących. Przedstawione działania kontrolne były ostatnimi tego typu przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie w roku 2012, w którym skontrolowano 1569 pojazdów przewożących osoby.

Efektem wspomnianych kontroli było m.in. zatrzymanie 143 dowodów rejestracyjnych, nałożenie 183 mandatów karnych za stwierdzone wykroczenia popełnione przez kierujących oraz wydanie 29 decyzji o nałożeniu kar administracyjnych na przedsiębiorców za naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej związanej z przewozami drogowymi osób.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie, również w roku 2013 będzie kontynuował wzmożone wysiłki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu osób na terenie Warmii i Mazur. Dotychczasowe doświadczenia zebrane w toku dotychczasowego funkcjonowania inspektoratu wskazują bowiem jednoznacznie na konieczność utrzymania stałego nadzoru nad tą newralgiczną sferą przewozów drogowych.


4trucks.pl / WITD Olsztyn

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL