Powołanie Rady do spraw transportu intermodalnego

Powołanie Rady do spraw transportu intermodalnego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 grudnia br. (poz. 84) zostało opublikowane Zarządzenie Nr 66 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw transportu intermodalnego, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W skład Rady oprócz przedstawicieli Ministerstwa (Przewodniczący Rady - Dyrektor Departamentu Kolejowego, Z-ca Przewodniczącego Rady – Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej, Sekretarz Rady - wyznaczony przez Przewodniczącego pracownik Departamentu Transportu Kolejowego) wchodzą przedstawiciele: PKP S.A., Instytutu Kolejnictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Cargo S.A., Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w Łodzi, PCC Intermodal S.A., Polzug Intermodal POLSKA Sp. z o.o., Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Krajowej Izby Gospodarczej i Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Celem powołania Rady do spraw transportu intermodalnego jest wypracowanie kierunków działań na rzecz poprawy warunków jego funkcjonowania w Polsce m.in. poprzez likwidację istniejących barier prawnych i organizacyjnych.


4trucks.pl / PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL