WITD: Zaniżona w dokumencie przewozowym ilość drewna

WITD: Zaniżona w dokumencie przewozowym ilość drewna

Zgodnie z okazanym przez kierującego kwitem wywozowym, na pojeździe znajdowało się 23,88 m3 ładunku, co zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiło masę 17261 kg.

Zespół pojazdów powinien więc ważyć około 37 ton, jednak już na pierwszy rzut oka inspektorzy ITD stwierdzili, że informacja dotycząca ilości przewożonego ładunku zawarta w dokumencie przewozowym może nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

W wyniku dokonanych pomiarów objętości przewożonego drewna kontrolujący inspektorzy ITD stwierdzili, że przewożonych jest około 60 mp drewna, co daje objętość i masę odpowiednio: 37 m3 i 27439 kg. Wykonane ważenie zespołu pojazdów na stanowisku do pomiarów mas i nacisków osi potwierdziło jedynie rozbieżność pomiędzy dokumentacją przewozową i faktyczną ilością przewożonego ładunku, dając wynik rzeczywistej masy całkowitej (po odjęciu tolerancji) prawie 51 ton. Ponadto rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej pojazdu samochodowego wyniósł 22,7 tony i przekroczył wartość dopuszczalną o 4,7 tony.

Wezwani na miejsce kontroli funkcjonariusze Straży Leśnej odpowiedniej dla miejsca załadunku drewna, którzy także przeprowadzili pomiary objętości ładunku, potwierdzili znaczą rozbieżność z dokumentem przewozowym, co sugerowało, że faktyczna ilość wywiezionego z lasu drewna jest znacznie większa niż zadeklarowana w dokumentacji.

Z tytułu wykonywania przewozu drogowego pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia kategorii VII, przy jednoczesnym zakazie przewozu ładunku podzielnego dla tej kategorii nienormatywności, wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie wyjaśniającez tytułu naruszeń przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Zespół pojazdów wraz z ładunkiem został przejęty przez funkcjonariuszy Straży Leśnej, w celu wyjaśnienia istniejących rozbieżności dotyczącej faktycznej ilości przewożonego drewna z dokumentacją przewozową.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL