Uboat Line S.A. ma coraz większe zyski

Uboat Line S.A. ma coraz większe zyski

473,4 tys. zł taki zysk netto wypracowała notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A., w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 roku.

Narastająco od początku stycznia do końca września tego roku firma odnotowała zysk netto na poziomie 679,4 tys. zł. Tymczasem zysk netto w analogicznym okresie poprzedniego roku zamknął się kwotą 89,6 tys. zł. Znacząco wzrosły także przychody ze sprzedaży z 3,5 mln zł w II kwartale 2011 roku do 7,8 mln zł w  II kwartale 2012 roku. Również ostatni kwartał tego roku przyniesie dalszy wzrost zysków, m.in. dzięki intensyfikacji działalności Uboat Line S.A. na międzynarodowych rynkach.

- Na wyniki naszej spółki wypracowane w trzecim kwartale 2012 roku istotny wpływ miało szereg projektów - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line S.A. - Do najbardziej istotnych należy zaliczyć renegocjację warunków współpracy z firmą DFDS Seaways - jednym z największych armatorów promowych, który obsługuje zlecenia spółki w rejonie Kanału La Manche. Dzięki dodatkowej umowie oraz zmianie warunków dotychczasowej współpracy spółka znacznie zwiększyła zakres oferowanych usług. Dla naszych klientów oznacza to możliwość znacznego skrócenia czasu podróży z Zachodu na Wschód i Południe Europy. Równie istotne znaczenie ma fakt, że ceny przepraw promowych, które oferujemy są bardzo konkurencyjne wobec ofert innych firm. Nasi klienci mają dostęp do tanich biletów, dzięki temu odnotowujemy coraz więcej zleceń, co przekłada się na systematyczny wzrost zysków Uboat Line S.A.

Dalsza intensyfikacja działalności operacyjnej spółki była możliwa, na skutek systematycznej rozbudowy oferty firmy, która zawiera pełen pakiet usług transportowych, dotyczący obsługi przepraw promowych, związanych z transportem towarów jaki i ludzi. Uboat Line S.A. zapewnia najwyższy poziom usług, m.in. dlatego, że dysponuje siecią własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzi stały monitoring przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport. Spółka z powodzeniem obsługuje zlecenia na transport skonteneryzowany z całego świata. Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach umożliwiło wypracowanie procedur, pozwalających na szybkie sprowadzenie, z każdego miejsca na świecie, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach.

Równie istotne znaczenie, dla dalszego rozwoju Uboat Line S.A., ma zakończenie emisji obligacji, które jeszcze w tym roku trafią na rynek Catalyst. Zarząd spółki dokonał przydziału 650 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, co dało w sumie 650 tys. zł pozyskanych środków. Fundusze zostały przeznaczone m.in. na intensyfikację działalności operacyjnej spółki w sektorze związanym z obsługą przepraw promowych oraz spedycji towarów skonteneryzowanych.

Spółka powstała w 2008 roku. Jej oferta zawiera usługi z zakresu organizacji przepraw promowych dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych różnej wielkości, w obrębie całej Europy. Firma współpracuje z renomowanymi armatorami, dzięki temu swoim klientom oferuje także transport ładunków skonteneryzowanych. Za pośrednictwem Uboat Line S.A. można również dokonać rezerwacji tanich biletów promowych na rejsy pasażerskie na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych portów. Spółka jest liderem w obrębie tego rynku. Jej dynamiczny rozwój znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 03.01.2012 roku. Firma oferuje także zakup winiet za przejazd autostradami we Francji, Hiszpanii i Włoszech, jak również za przejazd tunelami Mont Blanc oraz Frejus.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL