Branża wymaga od automatyzacji większej elastyczności

Branża wymaga od automatyzacji większej elastyczności

Coraz więcej firm automatyzuje swoje systemy magazynowania i kompletacji zamówień.

Tradycyjne systemy coraz częściej nie spełniają jednak stawianych przed nimi wymagań: są nieelastyczne i nieskalowalne. Z tego względu nie nadają się dla firm działających na dynamicznych rynkach. Przyszłość wytycza teraz nowa generacja zautomatyzowanych rozwiązań.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania zautomatyzowanymi systemami magazynowania i kompletacji zamówień. Widać to wyraźnie w danych statystycznych FEM Product Group Intralogistic Systems, europejskiego stowarzyszenia transportu wewnętrznego. Pomimo kryzysu w Europie liczba zamówień w 2011 roku była o trzynaście procent wyższa niż w 2006 roku, gdy europejska gospodarka wciąż jeszcze przeżywała rozkwit.

Szczególnie silne jest zainteresowanie sterowanymi automatycznie systemami magazynowania i kompletowania. W 2011 roku liczba zamówień na te urządzenia była o całe 24 procent wyższa niż w roku poprzednim i nigdy nie była jeszcze tak duża. Liczba systemów załadunkowych typu mini-load nieco spadła, ale nadal jest znacząco wyższa niż w latach sprzed kryzysu.

Więcej: http://www.consafelogistics.pl/knowledgecenter/articles/automation?pe_data=A41405F4476434750457346425E4671|1611271


4trucks.pl / consafelogistics.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL