Polska nadal mocna na zagranicznych rynkach

Polska nadal mocna na zagranicznych rynkach

Udział naszego kraju w światowym eksporcie wzrósł od 2000 r. ponad dwukrotnie - z 0,5 proc. do 1,1 proc. w I poł. 2012 r.

Skracamy przy tym dystans, jaki nas dzieli wobec najbardziej rozwiniętych krajów. Jeszcze przed dwunastoma laty wartość polskiego eksportu do Niemiec była aż siedemnastokrotnie mniejsza od niemieckiego eksportu do naszego kraju.

W 2012 r. przewaga ta była znacznie mniejsza, bo ośmiokrotna. Skurczyła się też w roku ubiegłym, ponieważ nasz eksport rósł szybciej niż niemiecki.

Poprawiliśmy też swoją pozycję w stosunku do Wielkiej Brytanii - jej eksport był dziewięciokrotnie większy, a jest 2,5-krotnie większy, Włoch - odpowiednio 7,6 i 2,8, oraz Hiszpanii - 3,6 i 1,5.

- Doceniamy znaczenie wpływów uzyskanych z działalności biznesowej prowadzonej poza granicami Polski, dlatego nasza spółka wdrożyła serwis obsługi transportu intermodalnego na kluczowych szlakach komunikacyjnych Europy, prowadzących z Zachodu na Wchód i Południe naszego kontynentu - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Są to m.in. trasy: Freiburg - Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, Salzburg-Triest, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent, jak również przejazd tunelami Mont Blanc i Fréjus. W przyszłości nie wykluczamy uruchomienia kolejnych tego rodzaju połączeń, ponieważ działalność w tym segmencie usług transportowych generuje, dla spółki, coraz większe zyski.

Według opracowania Ministerstwa Gospodarki, opartego na danych GUS, eksport z Polski w 2011 r. osiągnął poziom 135,8 mld euro i był wyższy o 12,8 proc. niż rok wcześniej. Import wyniósł 150,5 mld euro, tj. 12,1 proc. więcej niż w 2010 roku; deficyt obrotów towarowych wyniósł 14,7 mld euro i okazał się o 2,6 mld euro niższy od przewidywań.

O dużej dynamice polskiego eksportu świadczą m.in. wyniki firm z sektora rolno-spożywczego. Tylko w ub.r. sprzedaż polskiej żywności za granicą przekroczyła wartość 15 mld euro i była prawie trzykrotnie większa niż w 2004 r. - gdy nasz kraj wstąpił do UE.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL