Transport hamuje wraz z gospodarką

Transport hamuje wraz z gospodarką

W tym roku dla branży transportowej najlepszy był II kwartał - zapotrzebowanie na przewóz towarów było o 65% większe niż w pierwszych trzech miesiącach roku.

Wakacyjne miesiące, podobnie zresztą jak co roku, przyniosły niewielki spadek całkowitej liczby ładunków zamieszczonych w giełdzie Teleroute. Eksport z Polski, mimo europejskiej tendencji spadkowej, w III kwartale br. zwiększył się o ¼ względem poprzedniego i o 20% względem pierwszych miesięcy roku. To główne wnioski wynikające z analizy ładunków zamieszczonych w międzynarodowej giełdzie transportowej Teleroute.

Trzy pierwsze kwartały 2012 roku były trudne dla branży transportowej. Wyraźnie widoczna jest zależność branży transportowej od nastrojów przedsiębiorców i sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach. Wprawdzie drugi kwartał 2012 roku okazał się bardzo dobry dla branży TSL - zapotrzebowanie na przewóz towarów w Europie wzrosło o 65%, ale wakacyjne miesiące oraz wrzesień przyniosły spadek całkowitej liczby ładunków do przewiezienia o 15%. Warto zaznaczyć, że zapotrzebowanie transportowe bardzo się różni w zależności od kraju oraz kierunku przewozu. Wzrost liczby ładunków do przewiezienia odnotowano z Polski (o 26%), Skandynawii (o 23%), Europy Wschodniej (o 10%) oraz Wielkiej Brytanii (o 6%). Największy spadek natomiast miał miejsce w przypadku przewozu z krajów Półwyspu Iberyjskiego (o połowę), Francji (o 15%), Beneluksu (o 12%) oraz Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej (po 10%).

Kondycję sektora przemysłowego w Polsce określa m.in. indeks PMI dla przemysłu , który we wrześniu wyniósł zaledwie 47 punktów (względem 48,3 pkt. w sierpniu) i był najniższy od lipca 2009 roku. Warto zaznaczyć, że wrzesień był szóstym kolejnym miesiącem, gdy indeks pozostawał poniżej poziomu 50 pkt., co oznacza pogorszenie sytuacji względem poprzedniego odczytu. Niezbyt optymistycznie nastraja również Indeks Biznesu PKPP Lewiatan, który odnotował we wrześniu br. spadek do 30 pkt., podczas gdy roczny wskaźnik obniżył się do 34 pkt., co może oznaczać, że tempo wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku będzie znacznie niższe niż w pierwszej. Zdaniem PKPP Lewiatan, jedynym motorem napędowym gospodarki pozostaje eksport netto.

Dane giełdy Teleroute potwierdzają analizy polskich ekonomistów. Po bardzo dobrym II kwartale, kiedy to liczba ładunków do przewiezienia do Polski wzrosła o prawie 60% względem pierwszych trzech miesięcy roku, w okresie wakacyjnym odnotowano 38% spadek zapotrzebowania na przywóz towarów z zagranicy. Z kolei pod kątem eksportu, czyli wywozu dóbr z Polski ostatnie trzy miesiące były znacznie lepsze niż II kwartał - liczba ładunków wzrosła o ¼.

Z Europy do Polski
W III kwartale 2012 roku największe zapotrzebowanie na eksport towarów do Polski zaobserwowano z krajów Europy Centralnej (37% ładunków) oraz z Francji (34%), pierwszą trójkę zamykały kraje Europy Południowo-Wschodniej (10%). W ciągu trzech ostatnich miesięcy udział transportu z poszczególnych krajów ulegał zmianom - zarówno w I jak i w II kwartale najwięcej produktów do naszego kraju napływało z Francji, niewiele mniej z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, na trzecim miejscu znalazły się kraje Europy Południowo-Wschodniej. Najmniej towarów przywożonych jest ze Skandynawii oraz Wielkiej Brytanii. Całkowita liczba ładunków do przewiezienia do Polski była w III kwartale o niemal 40% mniejsza niż w drugim, ale niemal taka sama jak w pierwszych trzech miesiącach roku.

Ranking krajów pod względem ładunków do Polski w III kwartale 2012 roku.
1. Europa Centralna (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
2. Francja
3. Europa Południowo-Wschodnia (Włochy, Grecja)
4. Beneluks (Belgia, Holandia, Luxemburg)
5. Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia)
6. Europa Wschodnia
7. Wielka Brytania
8. Skandynawia
Źródło: Dane własne giełdy transportowej Teleroute

Dokąd z Polski
Warto zaznaczyć, że mimo spadku całkowitej liczby ładunków w giełdzie Teleroute, Polska odnotowała największy wzrost jeśli chodzi o eksport dóbr. W III kwartale br. opublikowano o ¼ więcej ładunków niż w drugim i o 20% więcej niż od stycznia do marca 2012. Największy wzrost ładunków odnotowano w przypadku przewozów do Hiszpanii i Portugalii (o 70%), Wielkiej Brytanii (o 50%) oraz krajów Europy Wschodniej (o 45%).

Główne kierunki eksportu z naszego kraju pozostały bez zmian względem pierwszej połowy roku. Największymi odbiorcami towarów z Polski były kraje Europy Centralnej, Francja oraz Europa Wschodnia, przewozy do tych krajów stanowiły w sumie ponad ¾ wszystkich eksportowanych dóbr w III kwartale 2012 roku.

Ranking krajów pod względem ładunków z Polski w III kwartale 2012 roku.
1. Europa Centralna (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
2. Francja
3. Europa Wschodnia
4. Beneluks (Belgia, Holandia, Luxemburg)
5. Wielka Brytania
6. Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia)
7. Europa Południowo-Wschodnia (Włochy, Grecja)
8. Skandynawia
Źródło: Dane własne giełdy transportowej Teleroute


4trucks.pl / Teleroute

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL