UE stawia na morskie autostrady

UE stawia na morskie autostrady

Budowa 10 głównych korytarzy transportowych, a także 85 centrów logistycznych przy portach lotniczych, morskich i śródlądowych, to najistotniejsze założenia projektu, który ma na celu powstanie głównej sieci transportowej w UE.

Istotnym ogniwem tego projektu będzie Transeuropejska Sieć Autostrad Morskich. Termin zakończenia całego przedsięwzięcia wyznaczono na 2030 rok. Jego koszt ma wynieść 500 mld euro.

- To bardzo istotny projekt dla rozwoju gospodarki całej Unii Europejskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do dalszego ułatwienia w transporcie ludzi i towarów, co spowoduje wzrost konkurencyjności gospodarek państw wchodzących w skład UE - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Szczególnie ważna jest kwestia rozbudowy infrastruktury wykorzystywanej w transporcie intermodalnym. Dzięki temu obniżeniu ulegną koszty transportu, zarówno ludzi jak i towarów, co spowoduje dalszy wzrost znaczenia tego rodzaju transportu. Już teraz notujemy coraz większą ilość zleceń związanych z obsługą przepraw promowych. Szczególnie istotny wzrost nastąpił na szlakach komunikacyjnych łączących Polskę i Szwecję. Rozbudowa infrastruktury transportowej spowoduje nasilenie tego zjawiska, co przyczyni się także do dalszego wzrostu przychodów naszej spółki.

Głównym celem Transeuropejskich Sieci Autostrad Morskich jest poprawa wykorzystania istniejących szlaków morskich i założenie nowych, regularnych połączeń morskich pomiędzy krajami członkowskimi UE, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy dostępu do regionów peryferyjnych.

Nie mniej ważne jest zmniejszenie obciążenia lądowych szlaków transportowych, wykorzystywanych przez transport samochodowy. Szczególną rolę odgrywa żegluga bliskiego zasięgu, której przewozy na wodach terytorialnych UE wynoszą 40% wszystkich ładunków transportowanych na obszarze Wspólnoty.

Zdaniem ekspertów morskie autostrady staną się przedłużeniem funkcjonujących paneuropejskich lądowych korytarzy transportowych, przyczynią się do poprawy systemu transportowego UE, a także przybliżą nowe rynki zbytu towarów oraz odciążą europejskie autostrady z ciężarowego ruchu kołowego. Morskie autostrady przyczynią się również do przyspieszenia procesu kompleksowego wykorzystania różnych gałęzi transportu. Nastąpi to m.in. na skutek rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej łączącej porty z ich lądowym zapleczem poprzez sieć intermodalnych połączeń.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL