WITD: Przeciążone ciężarówki w Białymstoku

WITD: Przeciążone ciężarówki w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

W dniu 10 czerwca 2012r. na ulicy Jurowieckiej w Białymstoku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego podczas działań z wykorzystaniem pojazdu nieoznakowanego zatrzymali do kontroli dwie ciężarówki, należące do polskich przewoźników, przewożące ładunek sypki.

Podczas analizy danych pobranych z pamięci masowej tachografu cyfrowego zainstalowanego w jednym z pojazdów stwierdzono , że dysponent pojazdu wielokrotnie dopuścił do prowadzenia ciężarówki bez prawidłowej karty kierowcy. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5000zł.

Ponadto kierowca tego samego samochodu nie okazał dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia i został w związku z tym ukarany mandatem karnym w wysokości 800zł.

Podczas kontroli dokonano ważenia pojazdów. Stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych:
- przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 15,1 tony i o 12,4 tony;
- przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi nie napędowej o 1,5 tony;
- przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej o 13,9 tony, o 2,5 tony, o 12,9 tony;
- przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej o 1,2 tony.

Kierowcy ciężarówek nie posiadali zezwoleń na przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów Ustawy o drogach publicznych wobec przedsiębiorców, a także wobec załadowców wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami po 23820zł i 20760zł.

Ładunek z kontrolowanych, przeciążonych pojazdów został przeładowany na inne ciężarówki.


4trucks.pl / WITD Białystok

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL