Uboat Line S.A. ma dodatkowe środki na rozwój

Uboat Line S.A. ma dodatkowe środki na rozwój

Notowana na rynku NewConect spółka Uboat Line S.A. zakończyła emisję obligacji.

Zarząd spółki dokonał przydziału 650 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, co daje w sumie 650 tys. zł pozyskanych środków. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na intensyfikację działalności operacyjnej spółki w sektorze związanym z obsługą przepraw promowych oraz spedycji towarów skonteneryzowanych. Dzięki temu spółka zwiększy swoje przychody, co przyczyni się do umocnienia pozycji lidera na rynku usług z zakresu obsługi przepraw promowych.

- Realizacja strategii rozwoju firmy wymaga dalszych inwestycji - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line S.A. - Środki na ten cel pozyskaliśmy m.in. w ramach emisji obligacji, które w tym roku trafią na rynek Catalyst. W ten sposób wykonaliśmy znaczący krok w kierunku stopniowej rezygnacji z finansowania factoringiem, co spowoduje, obniżenie kosztów prowadzenia działalności operacyjnej. Uzyskana w ten sposób nadwyżka zasili m.in. kapitał obrotowy spółki, dzięki temu zyskamy możliwość wcześniejszej rezerwacji większej ilości miejsc na promach. Odbiorcy naszych usług zyskają dostęp do biletów promowych po atrakcyjnych cenach, co spowoduje dalszy wzrost przychodów naszej spółki. Istotne znaczenie, dla rozwoju naszej firmy, ma także przystąpienie do branżowych organizacji zrzeszających spedytorów krajowych oraz międzynarodowych. Między innymi w ten sposób potwierdziliśmy najwyższy standard oferowanych usług.

Uboat Line S.A. oferuje pełen pakiet usług transportowych, który dotyczy obsługi przepraw promowych, związanych z transportem towarów jaki i ludzi. Spółka zapewnia najwyższy poziom usług, m.in. dlatego, że dysponuje siecią własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzi stały monitoring przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport. Spółka z powodzeniem obsługuje zlecenia na transport skonteneryzowany z całego świata. Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach umożliwiło wypracowanie procedur, pozwalających na szybkie sprowadzenie, z każdego miejsca na świecie, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach.

Firma nawiązała współpracę z największymi przewoźnikami promowymi w Europie. Są to m.in. DFDS Seaways, Unity Line, Eckerö Line, Brittany Ferries i Scandlines. W ten sposób spółka uniezależniła się od pośredników, zyskała także nowe rynki zbytu w obrębie najistotniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie.

Zysk netto Uboat Line S.A. w II kw. 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrósł o 570%. Firma w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 74,9 tys. zł. Przychody ze sprzedaży znacząco wzrosły z poziomu 1,9 mln zł w II kwartale 2011 roku do 5,6 mln zł w II kwartale 2012 roku.

Spółka powstała w 2008 roku. Jej oferta zawiera usługi z zakresu organizacji przepraw promowych dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych różnej wielkości, w obrębie całej Europy. Firma współpracuje z renomowanymi armatorami, dzięki temu swoim klientom oferuje także transport ładunków skonteneryzowanych. Za pośrednictwem Uboat Line S.A. można również dokonać rezerwacji tanich biletów promowych na rejsy pasażerskie na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych portów. Spółka jest liderem w obrębie tego rynku. Jej dynamiczny rozwój znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 03.01.2012 roku. Firma oferuje także zakup winiet za przejazd autostradami we Francji, Hiszpanii i Włoszech, jak również za przejazd tunelami Mont Blanc oraz Frejus.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Przeczytaj też:
Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A. Uboat-Line rozszerzy ofertę o ubezpieczenia

Grupa Uboat-Line, świadcząca usługi dla firm transportowych, rozszerzy swoją ofertę o pośrednictwo ubezpieczeniowe. Usługi będą świadczone w oparciu o markę Uboat Insurance. Uboat-Line zmienia logo

Grupa Uboat-Line wprowadziła nowe zasady identyfikacji wizualnej oraz przedstawiła nowe logo. Zmiany są związane z organizacyjnym i biznesowym rozwojem Grupy. Uboat-Line wprowadzi program lojalnościowy

Grupa Uboat-Line w najbliższych tygodniach ogłosi wprowadzenie programu lojalnościowego dla swoich klientów. DSV - rozwój transportu na kierunkach skandynawskich

Duńskie korzenie polskich dywizji Grupy DSV w naturalny sposób przekładają się na jej ścisłą współpracę oraz dynamiczny rozwój biznesu ze swoim macierzystym krajem. Zysk Uboat-Line w 2013 r. wzrósł o ponad 40 procent

Zysk netto notowanej na NewConnect spółki Uboat-Line wzrósł o 41% w porównaniu do roku 2012 i wyniósł 2,27 mln zł w trakcie czterech kwartałów 2013 r. Artur Smolik wzmacnia zarząd Uboat-Line

Artur Smolik objął stanowisko wiceprezesa zarządu Uboat-Line. Odwołane rejsy promu Stena Alegra

Wszystkie rejsy frachtowego (czyli przewożącego głównie ładunki) statku Stena Alegra zostały odwołane do 13.11.2013. Opóźnione i odwołane rejsy promów Stena Line

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe panujące u wybrzeża Szwecji, rejs promu Stena Spirit z Karlskrony w dniu 28.10.2013 (poniedziałek) został opóźniony o około 4h.

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje