Rośnie transport towarów w kontenerach

Rośnie transport towarów w kontenerach

Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Filipiny. Wg UNCTAD (Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju ) w latach 1970-2011 udział armatorów z tych krajów w globalnych przewozach morskich wzrósł z 18 do 56%.

Dynamicznie rozwija się także transport towarów w kontenerach, który ma już blisko 18%. udziału w globalnych przewozach. Zwiększa się również nośność statków, co wpływa na obniżkę kosztów transportu. Koszt transportu jednego kontenera statkiem:
- o ładowności 13 tys. TEU jest tańszy o 25% w porównaniu do jednostek
- o pojemności 8,5 tys. TEU ( kontenerów o długości 20 stóp).

- Transport skonteneryzowanych ładunków tworzy główny kanał przepływu towarów między Europą i innymi kontynentami. Pozostałe środki transportu nie są w stanie konkurować ze skalą oraz wydajnością transportu morskiego Wspomniane zjawisko sprzyja utrzymaniu sprzyjającej koniunktury w tym sektorze, co ułatwia rozwój także naszej firmy, która współpracuje z największymi armatorami w Europie - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Mamy coraz więcej zleceń na przeprawy promowe, ponieważ nasi klienci mają dostęp do tanich biletów. Działalność spółki nie ogranicza się do rynku związanego z obsługą przepraw promowych. Oferujemy pełen pakiet usług transportowych, który dotyczy obsługi przepraw promowych, związanych z transportem towarów jaki i ludzi. Zapewniamy najwyższy poziom usług, m.in. dlatego, że dysponujemy siecią własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzimy stały monitoring przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport.

Uboat Line S.A. z powodzeniem obsługuje zlecenia na transport skonteneryzowany z całego świata. Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach umożliwiło spółce wypracowanie procedur, pozwalających na szybkie sprowadzenie, z każdego miejsca na świecie, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach.

UNCTAD podkreśla zarazem, że w ciągu dwóch dziesięcioleci kraje położone w rejonie Azji Południowo-Wschodniej zdominowały transport morski, stały się także głównym rynkiem pracy dla marynarzy i rejestracji statków. Ich udział w globalnym rynku budownictwa okrętowego (Chiny i Korea) wynosi 75%. Chiny mają również bardzo znaczący udział w rynku produkcji kontenerów. Firmy z Dubaju, Hongkongu i Singapuru obsługują większość morskich terminali kontenerowych w największych portach świata. Między innymi dzięki ich działaniu wzrasta ilość transportowanych towarów. Coraz wyraźniejszym zmianom ulega także struktura przewozów ładunków morzem. Nadal dominują paliwa płynne, głównie ropa naftowa (jedna trzecia łącznego transportu morskiego). Na drugim miejscu utrzymują się przewozy masowe towarów luzem (ok. 28%).


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Przeczytaj też:
Nowe przepisy o kontenerach
Turcja i nowe regulacje Od 1 lipca obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła obligatoryjne zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS. Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A. IVECO dostarczy pierwszych 50 pojazdów Stralis LNG Euro VI do LC3

LC3, wiodąca firma logistyczna, potwierdza swoje zaufanie do marki IVECO dzięki ostatniemu zakupowi 50 ciężarówek Stralis LNG Euro VI. Goodyear OTR zawarł umowę z London Gateway

Firma będzie dostarczać opony radialne do pojazdów obsługujących kontenery w brytyjskim porcie. Uboat-Line rozszerzy ofertę o ubezpieczenia

Grupa Uboat-Line, świadcząca usługi dla firm transportowych, rozszerzy swoją ofertę o pośrednictwo ubezpieczeniowe. Usługi będą świadczone w oparciu o markę Uboat Insurance. Uboat-Line zmienia logo

Grupa Uboat-Line wprowadziła nowe zasady identyfikacji wizualnej oraz przedstawiła nowe logo. Zmiany są związane z organizacyjnym i biznesowym rozwojem Grupy. Uboat-Line wprowadzi program lojalnościowy

Grupa Uboat-Line w najbliższych tygodniach ogłosi wprowadzenie programu lojalnościowego dla swoich klientów. DSV - rozwój transportu na kierunkach skandynawskich

Duńskie korzenie polskich dywizji Grupy DSV w naturalny sposób przekładają się na jej ścisłą współpracę oraz dynamiczny rozwój biznesu ze swoim macierzystym krajem.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL