HD Traffic w nawigacjach samochodowych

HD Traffic w nawigacjach samochodowych

Firma TomTom poinformowała, że dostępna jest nowa technologia, która pozwala na dalszą integrację usługi TomTom HD Traffic z samochodowymi rozwiązaniami nawigacyjnymi.

Firma TomTom rozwija usługę TPEG (standard branżowy rozwijany przez TISA ) bazującą na protokole IP, aby dostarczać informacje HD Traffic do preinstalowanych w samochodach nawigacji innych producentów. Nowa technologia zwiększy liczbę urządzeń zgodnych z TomTom HD Traffic i w rezultacie jeszcze bardziej powiększy społeczność użytkowników.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy zwiększyć dostępność usługi TomTom HD Traffic dzięki standardom otwartym, takim jak TPEG i OpenLR, aby zapewnić szczegółowe informacje o ruchu na całej sieci drogowej - powiedział Ralf-Peter Schäfer, dyrektor działu ruchu drogowego w firmie TomTom.

TPEG upowszechnia się w branży samochodowej jako sposób dostarczania informacji o ruchu drogowym, zarówno poprzez transmisje radiowe, jak i protokół IP w przypadku urządzeń podłączonych do sieci (np. GPRS, 3G, LTE). TomTom dostarcza TPEG przez IP, wykorzystując dwukierunkowy kanał komunikacyjny IP, aby zapewnić usługi dostosowane do lokalizacji urządzenia. Ponadto TISA zaaprobowała wykorzystanie technologii opisu lokalizacji OpenLR w usłudze TPEG. Gwarantuje to, że szczegółowe informacje o drogach dostępne w urządzeniach TomTom mogą być również udostępnione użytkownikom urządzeń firm trzecich.

OpenLR pozwala przekazywać informacje o ruchu nie tylko na głównych drogach, które znajdują się w standardowych tabelach TMC, ale również na drogach niższej klasy. Rozwiązanie OpenLR ma otwarty kod źródłowy i nie wymaga opłat licencyjnych. Specyfikacja TPEG2-OLR jest obecnie dostępna w witrynie TISA.

TomTom już teraz współpracuje z kilkoma dużymi producentami samochodów, aby zintegrować usługę TomTom HD z ich urządzeniami. Więcej informacji zostanie podanych w niedalekiej przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej o usługach TPEG i TomTom HD Traffic, można odwiedzić stoisko nr 240 w holu 3 na targach Paris Motor Show.

TomTom HD Traffic - informacje
TomTom HD Traffic to jedna z najlepszych na świecie usług informacji o ruchu drogowym. Cechuje się wysoką dokładnością i dostarcza precyzyjne lokalizacje zdarzeń drogowych oraz prognozy opóźnień - raportuje rzeczywiste zdarzenia częściej, a pozorne korki rzadziej, niż konkurencyjne rozwiązania. TomTom HD Traffic raportuje korki na autostradach nawet 15 razy bardziej precyzyjnie, niż standardowa technologia Traffic Message Channel (TMC). W przeciwieństwie do konkurencyjnych usług uwzględnia też zdarzenia na wszystkich drogach. Jest aktualizowana w serwerze przynajmniej co minutę i zwykle dostarczana do urządzeń nawigacyjnych co dwie minuty.

Społeczność użytkowników TomTom automatycznie wykrywa zamknięte drogi i sieci dróg nawet wtedy, gdy nie są one raportowane w oficjalnych źródłach. Testy wskazują, że TomTom HD Traffic identyfikuje nawet 65 proc. więcej zamkniętych dróg, a 90 proc. raportów rządowych i prasowych o sieci drogowej jest obecnie poprawianych automatycznie przez zaktualizowaną usługę TomTom.

TomTom obecnie oferuje usługę HD Traffic w 23 krajach świata.

4trucks.pl / TomTom

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL