GITD: Działaniania kontrolno - profilaktyczne BUS

GITD: Działaniania kontrolno - profilaktyczne BUS

Wspólne działania podlaskiej Inspekcji i Policji.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Policji w dniu 18 września uczestniczyli w działaniach kontrolno - profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą "Bus". Działania prowadzono na terenie całego województwa podlaskiego.

W efekcie, wspólnie przeprowadzono 87 kontroli drogowych. Na skutek wykrytych nieprawidłowości wobec przedsiębiorców wszczęto 6 wyjaśniających postępowań administracyjnych. Ujawnione naruszenia dotyczyły m.in. nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego prędkości pojazdy, aktywności kierowcy i przebytej drogi, obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy oraz norm czasu pracy kierowców. Stwierdzono także uchybienie w przewozie materiałów niebezpiecznych. Wszczęte postępowania są zagrożone karami pieniężnymi w łącznej wysokości 6.350 zł.

Dodatkowo nałożono 24 mandaty karne za naruszenie prawa o ruchu drogowym na łączną sumę 3.900 zł. Inspektorzy wystawili również 7 mandatów karnych za nieprawidłowości z zakresu ustawy o transporcie drogowym, na kwotę 6.800 zł.


4trucks.pl / Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL