MAN doceniony przez agencje ratingowe

MAN doceniony przez agencje ratingowe

Agencje ratingowe doceniają działania MAN w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Spółka oekom research AG, jedna z najważniejszych agencji ratingowych na świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju, nagrodziła starania spółki MAN SE na rzecz zrównoważonego tworzenia wartości dodanej w sektorze przemysłu samochodowego i maszynowego, przyznając jej dobrą pozycję ratingową "B-" i status "Prime". Zgodnie z tą oceną niezależnej agencji, firma MAN zaliczana jest do światowej czołówki przedsiębiorstw o zrównoważonym rozwoju w ramach branży.

Jeszcze w roku 2010 agencja oekom research oceniała spółkę MAN SE na poziomie "C+ Prime". Dokonane ostatnio podwyższenie ratingu do poziomu "B- " wiążę się z pewnością z przyjętą przez przedsiębiorstwo strategią klimatyczną i z inicjatywami w zakresie jej wdrożenia. Pierwszy krok polegał na wyznaczeniu przez MAN wiążącego celu, zgodnie z którym emisja CO2 w zakładach produkcyjnych powinna zostać zredukowana do roku 2020 o 25% (w stosunku do roku bazowego 2009). Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, takich jak słońce, wiatr i zasoby geotermiczne, oraz wytwarzanie energii w kogeneracji z energią cieplną. Działaniom tym będą towarzyszyły techniczne i organizacyjne środki zarządzania energią. Kolejnym atutem jest przeprowadzenie analizy cykli życia produktów i uwzględnienie uzyskanych wyników przy projektowaniu nowych produktów.

- Poprawa pozycji ratingowej motywuje nas do dalszej pracy i dążenia, aby także w przyszłości należeć do grupy przedsiębiorstw charakteryzujących się najbardziej zrównoważonym rozwojem w branży - mówi Yvonne Benkert, kierownik działu Corporate Responsibility w MAN SE.

Grupa MAN została ponadto - wraz z innymi wiodącymi przedsiębiorstwami - wyróżniona przez Sustainable Asset Management Group (SAM) za doskonałe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zeszłym roku firma MAN uzyskała 64 punkty na 100 możliwych, poprawiając wyraźnie swoją łączną ocenę z roku poprzedniego o 16 punktów. Do znalezienia się w rankingu Dow Jones Sustainability Index firmie zabrakło niespełna jednego punktu. Agencja SAM doceniła największą poprawę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze budowy maszyn, przyznając firmie MAN tytuł "Sector Mover".


4trucks.pl / MAN Truck & Bus Polska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL