Zielony Czas Pomagania w DB Schenker Logistics

Zielony Czas Pomagania w DB Schenker Logistics

Jak zachęcić innych do troski o środowisko naturalne? Najlepiej przez własny przykład!

Pracownicy DB Schenker Logistics podjęli się tego wyzwania już po raz czwarty i w ciągu ostatnich 3 miesięcy zrealizowali 24 projekty ekologiczne w 18 lokalizacjach. Zakończyła się czwarta edycja programu wolontariatu pracowniczego Zielony Czas Pomagania, w ramach którego pracownicy oraz partnerzy biznesowi DB Schenker Logistics realizowali eko-projekty na rzecz lokalnych społeczności. W tym roku przeprowadzona została rekordowa liczba 24 projektów wokół kilkunastu oddziałów i magazynów logistycznych Schenker Sp. z o.o. w całej Polsce.

Pracownicy - wolontariusze m.in. sadzili drzewa i krzewy, sprzątali lasy, parki i brzegi rzek, organizowali warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, podczas których zachęcali do segregowania śmieci i oddawania ich do recyklingu. Pomysły na projekty ekologiczne były bardzo różnorodne, np. w Bydgoszczy odbył się dzielnicowy festyn ekologiczny, w Olsztynie zorganizowano wyprawę dla dzieci do ogrodu botanicznego Arboretum, w Zielonej Górze posprzątano zabytkowy Park Zatonie, a w Krakowie oczyszczono dolinę rzeki Prądnik.

Efekty działań
Bezpośrednio w projekty Zielonego Czasu Pomagania w 2012 roku zaangażowało się blisko 350 pracowników-wolontariuszy, którzy w sumie poświęcili prawie 1 900 godzin na działania wolontariackie. Dodatkowo pomagało prawie 170 pracowników DB Schenker Logistics, którzy organizowali zbiórki, uczestniczyli w spotkaniach bądź w inny sposób wspierali grupy robocze. Do projektów przyłączali się również klienci i współpracujący z firmą przewoźnicy i kurierzy - łącznie około 130 osób.

Wolontariusze ze swoimi działaniami dotarli do ponad 2500 odbiorców. Łącznie zebrano ponad 28 000 litrów śmieci, 10 kg plastikowych nakrętek oraz blisko 1000 baterii. Zasadzono ponad 2000 drzew i krzewów oraz przeprowadzono warsztaty lub festyny ekologiczne dla 1360 uczestników.

Odpowiedzialna firma
DB Schenker Logistics już blisko 20 lat realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, a czwarty rok z rzędu wpisuje się w nią Zielony Czas Pomagania. - Cieszy nas, że z roku na rok coraz chętniej angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego - mówi Beata Konecka, Marketing Manager Schenker Sp. z o.o. - Jest to dla nas ważny sygnał, że pracownicy firmy są proaktywni, zależy im na działaniach ekologicznych i chcą angażować się w życie lokalnych społeczności. Warto podkreślić, że formuła programu wolontariatu DB Schenker Logistics zakłada, że lokalne zespoły same decydują w jaki sposób i komu chcą pomagać - dodaje Beata Konecka.

Program wolontariatu pracowniczego "Zielony Czas Pomagania" jest jednym ze sposobów zaangażowania DB Schenker Logistics w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz budowę relacji z lokalnymi społecznościami. Odbywa się on na zasadzie konkursu - pracownicy zgłaszają swoje pomysły na ekologiczne projekty, a kapituła wybiera najciekawsze do realizacji.


4trucks.pl / DB Schenker Logistics

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL