WITD: Przeciążony pojazd

WITD: Przeciążony pojazd

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Białymstoku

W dniu 24 sierpnia 2012r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd, należący do przewoźnika polskiego, przewożący ładunek sypki. Inspektorzy dokonali ważenia ciężarówki oraz sprawdzili dokumentację wymaganą podczas wykonywania przewozu drogowego.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:
- przekroczenie dopuszczalnych nacisków podwójnej osi napędowej o 9,2 t;
- przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 11,1 t.

Ponadto kierowca nie okazał wymaganego podczas kontroli dokumentu oraz nie zabezpieczył ładunku za co został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 650zł.

Za wymienione naruszenia wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 5640zł. Właściciel pojazdu na własny koszt dokonał przeładunku nadliczbowej ilości towaru na drugą ciężarówkę. W związku ze złym stanem technicznym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.


4trucks.pl / WITD Białystok

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL