Coraz lepsze wyniki finansowe Uboat Line S.A.

Coraz lepsze wyniki finansowe Uboat Line S.A.

O 570 %, w porównaniu z II kw. 2011 roku, wzrósł zysk netto notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A.

Firma w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 74,9 tys. zł. Przychody ze sprzedaży znacząco wzrosły z poziomu 1,9 mln zł w II kwartale 2011 roku do 5,6 mln zł w II kwartale 2012 roku. Kolejne kwartały br. przyniosą dalszy wzrost zysków, m.in. dzięki intensyfikacji działalności Uboat Line S.A. na międzynarodowych rynkach.

- Na wyniki naszej spółki wypracowane w drugim kwartale 2012 roku istotny wpływ miało szereg projektów - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Do najbardziej istotnych należy zaliczyć zawarte w kwietniu br. porozumienie z DFDS Seaways - jednym z największych armatorów w rejonie Kanału La Manche, dla którego pozyskujemy klientów na przeprawy promowe między Dover i Dunkierką. Z powodzeniem wykorzystujemy potencjał tego przewoźnika. Oferujemy pełen pakiet usług transportowych, który dotyczy obsługi przepraw promowych, związanych z transportem towarów jaki i ludzi. Nasi klienci mają dostęp do tanich biletów, dzięki temu odnotowujemy coraz więcej zleceń, co przekłada się na systematyczny wzrost przychodów Uboat Line S.A.

Równie istotne znaczenie, dla dalszego rozwoju spółki, ma renegocjacja porozumienia z Transeuropa Ferries - firmą należącą do grupy Transeuropa Shipping Line. Dzięki bezpośredniej umowie oraz korzystnych warunkach dalszej współpracy z armatorem Uboat Line S.A. w znaczący sposób uniezależnił się od pośredników. Spółka zyskała także dostęp do tańszych biletów na przeprawy promowe, co spowodowało istotny wzrost ilości zleceń na tego rodzaju usługi.

Spółka podjęła także szereg działań mających na celu ułatwienie działalności operacyjnej na międzynarodowych rynkach. W tym kontekście warto wspomnieć m.in. o następujących przedsięwzięciach: Uboat - Line S.A. został pełnoprawnym członkiem EFFA - European Freight Forwarders Assostiation - Zrzeszenia Spedytorów Międzynarodowych. Przynależność firmy do tej organizacji tworzy podstawy do dalszego rozwoju serwisu morskiego i lotniczego w oparciu o bilateralne stosunki z poszczególnymi członkami organizacji.

Innym ważnym wydarzeniem było przystąpienie do Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL), która należy także do FIATA, jednej z największych na świecie organizacji, skupiających spółki z branży spedycyjnej. Jest to bardzo korzystna sytuacja dla Uboat Line S.A, ponieważ FIATA dysponuje rozbudowanym zapleczem, ułatwiającym działalność członków tego stowarzyszenia. Chodzi m.in. o dostęp do bazy danych, zawierającej wykładnie obowiązujących przepisów stosowanych w spedycji, a także wzory dokumentów wykorzystywanych w tej branży, np. listów przewozowych. Tego rodzaju ułatwienia przyczyniły się do uproszczenia procedur spedycyjnych stosowanych w Uboat Line S.A., co spowodowało przyspieszenie transportu towarów. Dzięki temu spółka jest bardziej konkurencyjna.

Spółka powstała w 2008 roku. Jej oferta zawiera usługi z zakresu organizacji przepraw promowych dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych różnej wielkości, w obrębie całej Europy. Firma współpracuje z renomowanymi armatorami, dzięki temu swoim klientom oferuje także transport ładunków skonteneryzowanych. Za pośrednictwem Uboat Line S.A. można również dokonać rezerwacji tanich biletów promowych na rejsy pasażerskie na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych portów. Spółka jest liderem w obrębie tego rynku. Jej dynamiczny rozwój znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 03.01.2012 roku. Firma oferuje także zakup winiet za przejazd autostradami we Francji, Hiszpanii i Włoszech, jak również za przejazd tunelami Mont Blanc oraz Frejus.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL