Posiedzenie polsko - rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych.

Posiedzenie polsko - rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W dniach 1 - 2 sierpnia 2012 roku w Soczi odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych. Posiedzenie jest realizacją postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 r.

W rozmowach strona polska reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie Tadeusza Jarmuziewicza, delegacji rosyjskiej przewodniczył Nikołaj Asauł - Wiceminister Transportu Federacji Rosyjskiej.

Działania Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz organizacji zrzeszających polskich przewoźników drogowych pozwoliły na przyjęcie przez komisję ustaleń satysfakcjonujących stronę polską i pozwalających polskim przewoźnikom drogowym na rozwój przewozów w relacji do Federacji Rosyjskiej.

Porozumienie zawarte w Soczi między rządem polskim i rosyjskim jest dużym osiągnięciem, które da polskim przewoźnikom szanse na dalszy rozwój.

Szczegóły porozumienia i przyjętych ustaleń zostaną przedstawione w poniedziałek na konferencji prasowej w MTBiGM.


4trucks.pl / MTBiGM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL