Posiedzenie polsko - rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych.

Posiedzenie polsko - rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W dniach 1 - 2 sierpnia 2012 roku w Soczi odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych. Posiedzenie jest realizacją postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 r.

W rozmowach strona polska reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie Tadeusza Jarmuziewicza, delegacji rosyjskiej przewodniczył Nikołaj Asauł - Wiceminister Transportu Federacji Rosyjskiej.

Działania Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz organizacji zrzeszających polskich przewoźników drogowych pozwoliły na przyjęcie przez komisję ustaleń satysfakcjonujących stronę polską i pozwalających polskim przewoźnikom drogowym na rozwój przewozów w relacji do Federacji Rosyjskiej.

Porozumienie zawarte w Soczi między rządem polskim i rosyjskim jest dużym osiągnięciem, które da polskim przewoźnikom szanse na dalszy rozwój.

Szczegóły porozumienia i przyjętych ustaleń zostaną przedstawione w poniedziałek na konferencji prasowej w MTBiGM.


4trucks.pl / MTBiGM

Przeczytaj też:
Zakazy ruchu

Ograniczenia w ruchu w dniach 30 kwietnia - 3 maja. Dodatkowa polisa w międzynarodowym transporcie drogowym

Komunikat ws. zamiarów wprowadzenia przez Federację Rosyjską obowiązku wykupienia dodatkowej polisy w międzynarodowym transporcie drogowym. Elektroniczny pobór opłat na wszystkich autostradach

Wspólne cenniki nie wchodzą jednak w grę. Posiedzenie grupy ds. transportu drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w Paryżu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy ds. transportu drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF). Urządzenia rejestrujące - nowe rozporządzenie

W dniu 14 marca 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Egzaminy na prawo jazdy - procedura awaryjna

Minister TBiGM podpisał rozporządzenia ws. obiegu dokumentów przy egzaminach na prawo jazdy. Komunikat w sprawie wstrzymania płatności przez Komisję Europejską

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wpływy z mandatów na budowę dróg

Zapowiedź taką złożył Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak zapewniając, że wpływy z mandatów zarejestrowanych przez fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego zasilą budowę dróg. MTBiGM: Projekt rozporządzenia w sprawie fotoradarów

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL