Polska coraz mocniejsza na międzynarodowych rynkach

Polska coraz mocniejsza na międzynarodowych rynkach

Udział naszego kraju w światowym eksporcie wzrósł od 2000 r. ponad dwukrotnie“z 0,5 proc. do 1,1 proc. w 2011 r.

Skracamy także dystans, jaki nas dzieli do Niemiec, które są lokomotywą europejskiej gospodarki. Jeszcze przed dwunastoma laty wartość eksportu naszego zachodniego sąsiada była aż siedemnastokrotnie większa niż polskiego. W 2011 r. przewaga ta była znacznie mniejsza, bo ośmiokrotna.

Poprawiliśmy też swoją pozycję w stosunku do innych europejskich krajów. Eksport z Wielkiej Brytanii był dziewięciokrotnie większy, a jest 2,5-krotnie większy, z Włoch odpowiednio 7,6 i 2,8, oraz z Hiszpanii 3,6 i 1,5.

- Wartość PKB Niemiec przekroczyła kwotę 2,6 biliona euro. Nikogo nie dziwi fakt, że nasi zachodni sąsiedzi są uznawani za kraj, który tworzy jeden z najbardziej istotnych filarów, decydujących o funkcjonowaniu gospodarki całej Unii Europejskiej - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - O tym, że warto prowadzić działalność biznesową na terenie tego kraju przekonują nas coraz lepsze wyniki generowane przez złożoną w Hamburgu spółkę-córkę Oliwia Trans GMBH. Ten podmiot już po niespełna rocznej działalności wygenerował przychód o kilkaset procent większy od pierwotnych założeń, dotyczących tego projektu. Prognozy na kolejne lata zapowiadają się równie optymistycznie, ponieważ pozyskujemy coraz więcej   na obsługę transportu. Istotną część naszej klienteli stanowią polskie firmy, które poszukują partnera biznesowego mogącego zaoferować tani i szybki transport towarów do Polski.

Według danych Ministerstwa Gospodarki polski eksport w 2011 r. osiągnął poziom 135,8 mld euro i był wyższy o 12,8 proc. niż rok wcześniej. Import wyniósł 150,5 mld euro, tj. 12,1 proc. więcej niż w 2010 roku; deficyt obrotów towarowych wyniósł 14,7 mld euro i okazał się o 2,6 mld euro niższy od przewidywań z początku 2011 roku.

O dużej dynamice polskiego eksportu świadczą m.in. wyniki firm z sektora rolno-spożywczego. Tylko w ub.r. sprzedaż polskiej żywności za granicą przekroczyła wartość 15 mld euro i była prawie trzykrotnie większa niż w 2004 r. gdy nasz kraj wstąpił do UE.

Ministerstwo Gospodarki szacuje, że w 2012 roku eksport wzrośnie o około 7,7 proc. do 146,3 mld euro, import wzrośnie o ok. 6,8 proc. do 160,7 mld euro, zaś deficyt obrotów zmniejszy się do 14,4 mld euro.


4trucks.pl / Uboat Line SA

Przeczytaj też:
Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A. Uboat-Line wchodzi mocniej w branżę e-commerce

Działająca w obszarze usług logistycznych Spółka z NewConnect, zwiększyła zaangażowanie w WZSAM S.A. Inwestycje w terminale przeładunkowe opłacą się Polsce

Polska może odnosić ogromne korzyści dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ale musi rozbudować sieć terminali przeładunkowych, wynika z analizy firmy logistycznej Uboat-Line. Uboat-Line prognozuje 2 mln zł zysku netto w 2013 r.

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, przyjęła prognozę, która zakłada, że w 2013 r. jej przychody wyniosą ponad 50 mln zł, wynik EBITDA ponad 3 mln zł a zysk netto 2 mln zł. Uboat-Line pozyskuje nowych armatorów

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, rozszerzyła swoją ofertę o kolejnych dwóch armatorów: irlandzkiego Irish Ferries oraz fińskiego Tallink Silja. Uboat Line S.A. renegocjował z Scandlines Deutschland GmbH

Notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A. zawarła aneks do umowy współpracy z armatorem Scandlines Deutschland GmbH. Obligacje Uboat Line S.A. zadebiutują na rynku Catalyst

W środę 28 listopada 2012 r. na rynku Catalyst rozpoczną się notowania obligacji serii A. spółki Uboat Line S.A. Coraz więcej kontenerów trafia z portu w Hamburgu do Rosji

4,4 mln TEU ładunków przeładował port w Hamburgu w I poł br. Oznacza to wzrost o 1,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uboat Line S.A. ma coraz większe zyski

473,4 tys. zł taki zysk netto wypracowała notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A., w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 roku.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL