Transportowe przyspieszenie

Transportowe przyspieszenie

1,47 bln ton skonteneryzowanych ładunków zostało przewiezionych drogą morską w 2011 roku.

Oznacza to, że ten rodzaj transportu długo jeszcze pozostanie głównym kanałem przepływu towarów między Europą i innymi kontynentami. Powód? Pozostałe środki transportu nie są w stanie konkurować ze skalą oraz wydajnością transportu morskiego. Jest to szansa na rozwój także dla portów położonych w Europie Wschodniej, a szczególnie w basenie Morza Bałtyckiego.

- Wzrost znaczenia portów Europy Wschodniej sprzyja rozwojowi także naszej firmy, która systematycznie zwiększa ilość zleceń, związanych z obsługą transportu kontenerowego - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Uzyskujemy coraz lepsze wyniki, ponieważ oferujemy najwyższy poziom usług, który zapewnia sieć własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzimy stały monitoring przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport. Równie istotne znaczenie ma fakt, że nasze doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach umożliwiło wypracowanie procedur, pozwalających na szybkie sprowadzenie, z dowolnego miejsca na świecie, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach.

Analitycy zwracają uwagę, że mimo zmian zachodzących na logistycznej mapie Europy nadal prawie 60% całego załadunku, na terenie naszego kontynentu, transportowane jest przez 4 porty: Rotterdam, Hamburg, Antwerpię oraz Bremerhaven. Czołówkę europejskich portów zamierza zasilić szereg kolejnych ośrodków, które planują rozbudowę, co spowoduje zwiększenie ich mocy przeładunkowych. Na znaczeniu zyskają także porty przystosowane do obsługi frachtowców o coraz większych gabarytach.

Szacuje się, że w 2011 roku łączna ilość ładunków skonteneryzowanych przetransportowanych drogą morską osiągnęła poziom około 1,47 bln ton. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilości w TEU morskie przewozy kontenerowe na świecie wzrosły o 8,1% i wyniosły 151,5 mln TEU w 2011 r. Natomiast światowy przeładunek kontenerów wzrósł o 8% i osiągnął nowy rekord 605 mln TEU. Analitycy spodziewają się zadawalającego wyniku także w 2012 roku. Wiele wskazuje, że będzie to bardzo dobry okres, pod względem przeładunku kontenerów.


4trucks.pl / Uboat Line SA