Kontrola pojazdów urządzeniami skanującymi RTG - bezpieczna dla kierowców

Kontrola pojazdów urządzeniami skanującymi RTG - bezpieczna dla kierowców

Służba Celna w czołówce europejskich służb kontrolnych pod względem dbałości o bezpieczeństwo kierowców pojazdów kontrolowanych urządzeniami skanującymi RTG.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) oraz Państwowej Agencji Atomistyki wizytowali urządzenia skanujące wykorzystywane przez Służbę Celną do prześwietlania pojazdów na przejściach granicznych w Korczowej i Medyce. Eksperci potwierdzili bezpieczeństwo urządzeń skanujących promieniami RTG użytkowanych przez Służbę Celną i docenili procedury obowiązujące w Służbie Celnej w tym zakresie.

Celem wizyty było zapoznanie się z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo kierowców zawodowych w czasie nieinwazyjnej kontroli celnej pojazdów na granicach.

Uzyskane informacje mają pomóc w stworzeniu przez IRU projektu uniwersalnej instrukcji dla kierowców, będą one również służyły do stworzenia projektu rekomendacji dotyczących procedur skanowania pojazdów.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą ochrony radiologicznej, procedurami stosowanymi przez Służbę Celną, a także na podstawie obserwacji pracy skanerów samochodów ciężarowych, eksperci stwierdzili, że brak jest podstaw do stwierdzenia, jakoby kierowcy skanowanych pojazdów mieliby być narażeni na oddziaływanie promieniowania jonizującego przekraczającego dopuszczalne normy. Przy zachowaniu przez Służbę Celną sprawności sprzętu RTG, jak również przy zachowaniu procedur skanowania i procedur kontrolnych, brak jest również podstaw do stwierdzenia, że nawet przy wielokrotnym skanowaniu pojazdów kierowcy mogą być narażeni na otrzymanie dawek promieniowania jonizującego większych niż standardowy poziom 1 mSv/rok.

Warto pamiętać, że jedno prześwietlenie skanującym urządzeniem kontrolnym Służby Celnej, to dawka promieniowania poniżej 0,006 mSv (mikrosiwerta), a więc ponad 16 tysięcy razy mniej niż jednorazowe prześwietlenie klatki piersiowej, 1600 razy mniej niż 1-dniowe promieniowanie naturalne środowiska oraz 8 razy mniej niż minuta lotu samolotem.

Według ekspertów z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku naturalnego napromieniowania średnia dawka w Polsce wynosi łącznie około 2,3 mSv.

Natomiast niepewność w zachowaniu i zdenerwowanie u części kierowców oczekujących na kontrolę urządzeniami skanującymi wynika między innymi z braku odpowiedniej wiedzy na temat właściwości kontroli promieniami RTG.

Prezes ZMPD ocenił, iż Służba Celna dokłada wszelkich niezbędnych starań, aby spełnić wymogi wynikające z zasad ochrony radiologicznej, co szereguje polską Służbę Celną w czołówce europejskich służb kontrolnych, które we właściwy sposób dbają o bezpieczeństwo kontrolowanych kierowców.

Pisze o tym także red. Tomasz Małyszko numerze 3 (24) dwumiesięcznika Przewoźnik, na str.32 w artykule "Bezpieczny oszczędzacz czasu".


więcej na: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&;dzial=534&id=305705&typ=news


4trucks.pl / Służba Celna

Przeczytaj też:
e-booking TRUCK - nowa usługa Służby Celnej dla firm transportowych

Służba Celna udostępniła firmom transportowym wykonującym międzynarodowy transport usługę e-Booking TRUCK, umożliwiającą rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej. Przemycali papierosy warte 5 milionów złotych

Przemyt ponad 440 tysięcy paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej niemal 5 milionów złotych zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej podczas kontroli łotewskiej ciężarówki w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Tysiące podróbek w bułgarskiej ciężarówce

Funkcjonariusze podlaskiej Służby Celnej przechwycili duży transport podrabianych towarów. Samochody naszpikowane kontrabandą

Nielegalne papierosy o szacunkowej wartości rynkowej blisko 100 tys. zł przechwycili funkcjonariusze celni z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy. Nielegalne papierosy nie wjechały do Unii Europejskiej

Dwie ciężarówki z nielegalnymi papierosami zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej na przejściu granicznym w Dorohusku. Papierosy ukryte w przęśle mostu

Transport ponad 185 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o wartości ponad 2 milionów złotych przechwycili w pobliżu polsko-litewskiej granicy funkcjonariusze celni z Budziska. Utrudnienia na przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestawica

Utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych w okresie od 12.11.2014 r. do 31.12.2014 r. Po nitce do papierosów

Funkcjonariusze Służby Celnej z Budziska udaremnili próbę przemytu ponad 200 tysięcy paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 2,2 miliona złotych. Kontrabanda w sokach i suficie chłodni

W pobliżu polsko-litewskiej granicy, funkcjonariusze Służby Celnej z Budziska udaremnili 2 próby przemytu papierosów.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL