Nowa inwestycja Uboat Line S.A.

Nowa inwestycja Uboat Line S.A.

Notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A. podpisała umowę objęcia 57.000 akcji serii B WZSAM S.A. Porozumienie opiewa na kwotę 99,7 tys. zł.

Wartość nominalna każdej akcji wynosiła 1 zł, natomiast cena emisyjna uplasowała się na poziomie 1,75 zł. Inwestycja w akcje WZSAM S.A. ma zapewnić bliższą współpracę przy obsłudze przepraw promowych i sprzedaży winiet.

- Doceniamy potencjał wynikający z zastosowania nowoczesnych technologii, które wywierają coraz bardziej znaczący wpływ na kierunki rozwoju nie tylko przemysłu, ale także firm oferujących specjalistyczne usługi m.in. z zakresu transportu - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line S.A. - Z tego powodu postanowiliśmy zakupić pakiet ok. 20% akcji spółki WZSAM S.A. Istotne znaczenie ma także fakt, że oferty obu firm uzupełniają się wzajemnie. Nasze działanie jest zgodne ze strategią rozwoju Uboat Line S.A., która przewiduje m.in. dywersyfikację źródeł przychodów firmy. W ten sposób uniezależnimy się od negatywnych skutków ewentualnej dekoniunktury.

Spółka WZSAM S.A. uruchomiła platformę internetową e-TransBus.pl i Giełdę Wynajmu Autobusów e-TransBus.eu, która umożliwia m.in. kojarzenie firm, dysponujących wolnymi pojazdami z podmiotami poszukującymi przewoźników. To pierwszy, tego rodzaju projekt, w Europie. Środki na jego realizację zostały pozyskane w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

Projekt e-TransBus.eu został zrealizowany w ramach działania 8.1 "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 031 690 zł. Spółka otrzymała dotację w wysokości 799 450 zł, co stanowiło 80% kosztów kwalifikowanych. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w maju 2010 roku.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.