WITD: Działania kontrolne "Bezpieczny Autokar”

WITD: Działania kontrolne "Bezpieczny Autokar”

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Dnia 14 lipca br. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. wraz z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej oraz Mobilnej Grupy Kontrolnej Urzędu Celnego przeprowadzili działania kontrolne "Bezpieczny autokar" na drodze krajowej nr 92 w m. Boczów oraz na autostradzie A2- 22km PPO Tarnawa.

Działania kontrolne prowadzone były na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z ukierunkowaniem na kontrolę autokarów przewożących dzieci i młodzież na odpoczynek wakacyjny jak również powracających z odpoczynku wakacyjnego.

Podczas działań kontrolnych szczególną uwagę zawracano na trzeźwość prowadzących pojazd, stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowców oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w tym na pojazdy ciężarowe niestosujące się do przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu w okresie obowiązywania zakazów wakacyjnych.

Kontroli poddano 60 pojazdów w tym 22 pojazdy: autokary i bursy przewożące dzieci i młodzież. Nałożono 18 mandatów karnych na kwotę 5100,00 zł z przepisów ruchu drogowego na kierowców nie przestrzegających przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu, 4 mandaty na kwotę 800,00 zł z naruszeń ustawy o transporcie drogowym oraz wszczęto 1 postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy zagrożone karą 1800,00 zł, ponadto zatrzymano 4 dowody rejestracyjne za niezgodny z przepisami stan techniczny.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wielkopolski

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL