Cyber-rewolucja w transporcie autobusowym

Cyber-rewolucja w transporcie autobusowym

Co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych tracą rocznie firmy, oferujące przewozy autobusowe.

Straty powodują tzw. puste przebiegi, które powstają na skutek niewłaściwego wykorzystania posiadanego taboru. Reakcję na ten problem stanowi uruchomienie platformy internetowej e-TransBus.pl i Giełdy Wynajmu Autobusów e-TransBus.eu, która umożliwia m.in. kojarzenie firm, dysponujących wolnymi pojazdami z podmiotami poszukującymi przewoźników. To pierwszy, tego rodzaju projekt, w Europie. Środki na jego realizację zostały pozyskane w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

- Projekt e-TransBus.pl powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie pracy w firmach transportowych, wyspecjalizowanych w obsłudze ruchu turystycznego. Każdy z tych podmiotów miał swoją odrębną specyfikę, ale łączył je wspólny problem puste przebiegi - mówi Waldemar Samsel, prezes zarządu WZSAM S.A. - W przypadku firm wyspecjalizowanych w transporcie towarów tę kwestię rozwiązały specjalistyczne giełdy internetowe, zapewniające szybki dostęp do informacji na temat możliwości transportu towarów. W segmencie, związanym z przewozem osób nadal istnieje bardzo znaczący rynek do zagospodarowania. Nasz projekt stanowi odpowiedź na ten problem. Coraz większe zainteresowanie ze strony rynku przekonuje, że uruchomienie platformy eTransBus.pl i Giełdy e-TransBus.eu było trafną decyzją.

- Projekt zrealizowany przez spółkę WZSAM S.A. jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które spowoduje znaczące zmiany w obrębie rynku przewozów autobusowych w Polsce - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Istotne znaczenie ma także fakt, że oferty obu firm uzupełniają się wzajemnie, co stanowi zachęcającą przesłankę do rozważenia możliwości nawiązania współpracy przy obsłudze przepraw promowych i sprzedaży winiet.

System tworzą 4 wyszukiwarki:
• Giełda wynajmu autobusów
• Pustych przebiegów
• Postojów - ograniczona dyspozycyjność
• Serwisy naprawy autobusów

Platforma umożliwia szybką wymianę informacji między firmami, które świadczą usługi z zakresu przewozu osób w turystyce i podmiotami poszukującymi tego rodzaju usług. Projekt został wyposażony w szereg dodatkowych funkcjonalności. Istotne znaczenie ma wyszukiwarka, umożliwiająca dostęp do danych na temat serwisów naprawczych. Ma to niebagatelne znacznie szczególnie w sytuacji, gdy do wypadku, kolizji, ewentualnie awarii autokaru doszło w miejscu oddalonym o setki kilometrów od siedziby firmy. Dokonanie naprawy uszkodzonego pojazdu w najbliższym serwisie lub szybkie podstawienie innego autokaru znacznie ogranicza straty firmy przewozowej.

Projekt e-TransBus.eu został zrealizowany w ramach działania 8.1 "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 031 690 zł. Spółka otrzymała dotację w wysokości 799 450 zł, co stanowiło 80% kosztów kwalifikowanych. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w maju 2010 roku.

Firma WZSAM została utworzona w sierpniu 2009 roku. W marcu 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu firmy w spółkę akcyjną.


4trucks.pl / Uboat Line SA

Przeczytaj też:
Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A. Uboat-Line wchodzi mocniej w branżę e-commerce

Działająca w obszarze usług logistycznych Spółka z NewConnect, zwiększyła zaangażowanie w WZSAM S.A. Inwestycje w terminale przeładunkowe opłacą się Polsce

Polska może odnosić ogromne korzyści dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ale musi rozbudować sieć terminali przeładunkowych, wynika z analizy firmy logistycznej Uboat-Line. Uboat-Line prognozuje 2 mln zł zysku netto w 2013 r.

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, przyjęła prognozę, która zakłada, że w 2013 r. jej przychody wyniosą ponad 50 mln zł, wynik EBITDA ponad 3 mln zł a zysk netto 2 mln zł. Uboat-Line pozyskuje nowych armatorów

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, rozszerzyła swoją ofertę o kolejnych dwóch armatorów: irlandzkiego Irish Ferries oraz fińskiego Tallink Silja. Uboat Line S.A. renegocjował z Scandlines Deutschland GmbH

Notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A. zawarła aneks do umowy współpracy z armatorem Scandlines Deutschland GmbH. Obligacje Uboat Line S.A. zadebiutują na rynku Catalyst

W środę 28 listopada 2012 r. na rynku Catalyst rozpoczną się notowania obligacji serii A. spółki Uboat Line S.A. Coraz więcej kontenerów trafia z portu w Hamburgu do Rosji

4,4 mln TEU ładunków przeładował port w Hamburgu w I poł br. Oznacza to wzrost o 1,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uboat Line S.A. ma coraz większe zyski

473,4 tys. zł taki zysk netto wypracowała notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A., w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 roku.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL