Problem nierzetelności ze strony kontrahentów

Problem nierzetelności ze strony kontrahentów

Krajowy Rejestr Długów informuje, że w ostatnim roku aż 80% polskich firm odnotowało problemy z nierzetelnością ze strony swoich kontrahentów.

Dane za I kwartał tego roku wskazują, że:

- średni czas oczekiwania na zapłatę wyniósł 4 miesiące i 12 dni,
- 25,8% faktur było regulowanych po terminie,
- co czwarta polska firma nie sprawdza rzetelności swoich partnerów,
- 16% firm dokonuje weryfikacji kontrahentów przed każdym kontraktem.

W wyniku współpracy spółki Rzetelna Firma i Krajowego Rejestru Długów uruchomiona została strona internetowa www.sprawdz7firm.pl , na której po zalogowaniu można sprawdzić bezpłatnie 7 dowolnych podmiotów.


4trucks.pl / PISiL