WITD: "Nie" sprawny autobus.

WITD: "Nie" sprawny autobus.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

W trakcie kontroli okazało się, że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu widnieje liczba miejsc 9, natomiast faktycznie posiada on zamontowanych 10 foteli -przy czym sposób ich przytwierdzenia do płyty podłogowej przeczył nie tylko obowiązującym w tym zakresie przepisom, ale przede wszystkim zasadom bezpieczeństwa. Próżno było w pojeździe szukać pasów bezpieczeństwa oraz punktów ich kotwiczenia do siedzeń oraz nadwozia.

Ponadto inspektorzy ITD stwierdzili braki i uszkodzenia oświetlenia zewnętrznego pojazdu, skorodowane elementy nadwozia i braki w wymaganym wyposażeniu. Z tego tytułu kierujący został ukarany mandatem karnym. Ponadto został zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu i odesłany do właściwego Wydziału Komunikacji - wraz z informacją, że pomimo tak rażących usterek i braków, pojazd w czerwcu br. uzyskał wpis potwierdzający okresowe badanie techniczne przeprowadzone z wynikiem POZYTYWNYM przez uprawnionego diagnostę samochodowego.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz