WITD: Rażące przekroczenia dopuszczalnej masy i nacisków na osie

WITD: Rażące przekroczenia dopuszczalnej masy i nacisków na osie

Wojewódzki inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

W dniu 26 czerwca 2012 roku, w rejonie budowy autostrady A4 na odcinku Szarów - Brzesko, inspektorzy WITD w Krakowie Oddział Terenowy w Tarnowie w ramach prowadzonych czynności skontrolowali dwa pojazdy ciężarowe przewoźników czeskich, stwierdzając następujące nieprawidłowości:

- w pierwszym przypadku przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8 t oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 10,89 t. Pojazd ważył 42,89 tony!! (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 32 t). Wobec powyższego na przedsiębiorcę została wystawiona decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej w kwocie 19020 zł, dodatkowo wobec załadowcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężna w takiej samej wysokości,

- w drugim - przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8 t oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 10,20 t. Pojazd ważył 42,20 tony!! (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 32 t). Wobec powyższego na przedsiębiorcę została wystawiona decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej w kwocie 19500 zł, dodatkowo wobec załadowcy zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężna w takiej samej wysokości.

Mając na uwadze rażące wyniki przeprowadzonych kontroli, działania będą kontynuowane.


4trucks.pl / WITD Kraków