WITD: Zmasowane ważenie pojazdów w Łodzi.

WITD: Zmasowane ważenie pojazdów w Łodzi.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

W dniu 25 czerwca br. inspektorzy z Łódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone kontrole pojazdów wykonujących przewozy drogowe materiałów sypkich w Łodzi i okolicach. W akcji wzięło udział 7 inspektorów. W akcji wykorzystano nieoznakowane radiowozy i motocykle oraz użyto 3 oznakowane radiowozy do zatrzymywania pojazdów. Kontrolą objęto miasto Łódź i okolice. Głównym celem kontroli było ustalenie czy kierujący pojazdami ciężarowymi wykonują przewóz materiałów sypkich zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. W tym celu wszystkie zatrzymane do kontroli pojazdy zostały zważone. Inspektorzy podczas kontroli cały czas mieli podgląd danych zapisywanych przez wagę preselekcyjną.

Łącznie przeprowadzono 9 kontroli połączonych z ważeniem pojazdów. Inspektorzy nałożyli 8 mandatów karnych (w tym 4 za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu łącznie na kwotę 7 tysięcy 450 złotych), zatrzymali 1 dowód rejestracyjny oraz w 7 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźników w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej kontrolowanych pojazdów, a także przekroczeniem dopuszczalnych nacisków na osie pojazdów. Wszczęto również 2 postępowania administracyjne wobec załadowców. Rekordzista przekroczył dopuszczalną masę całkowitą pojazdu o 14,5 tony za co grozi mu kara administracyjna w wysokości 20 tysięcy złotych. Łącznie przeważonym przewoźnikom grożą kary administracyjne na kwotę 55 tysięcy złotych. Wszystkie przeładowane pojazdy zostały w trakcie kontroli rozładowane do parametrów umożliwiających dalszą jazdę zgodnie z przepisami.

W najbliższym czasie planowane są podobne kontrole połączone z ważeniem pojazdów w celu wyeliminowania przeładowanych pojazdów, które niszczą drogi i stanowią zagrożenie dla innych uczestników dróg.


4trucks.pl / WITD Łódź